Laden Evenementen
Online symposium community onderwijs en zingeving

Inhoud programma online (Zoom) symposium ‘overlap en eigenheid’ 14 februari 2023 

Technische realisatie: Universiteit Tilburg, Tilburg School of Catholic Theology

                                   Arnold Smeets en Nico de Groot

 

9.00-9.15 u Opening door dagvoorzitter Marc Rietveld. Korte introductie door Karin Seijdell als directeur VGVZ a.i.

9.15-10.00 u Inleiding  door Yvonne Engels, RU, Hoogleraar Zingeving in de gezondheidszorg

Prof. Yvonne Engels heeft ervaring in onderzoek en training met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners, GVers, verpleegkundigen en trainde vaak met gemengde groepen.

Zij zal haar ervaringen delen mbt het onderzoek waarin zij huisartsen en praktijkondersteuners trainde in Advance Care Planning (ACP), met expliciet aandacht voor wat voor de persoon met dementie van belang is. Een multdimensionale anamnese is meer en meer gebruikelijk maar zeker niet voldoende om te achterhalen wat iemand met name bezig houdt.

De lezing is interactief, met breakoutrooms.

10.00-10.15 u pauze

10.15-11.15 u Eerste ronde workshops

Anja Visser, PhD geestelijke verzorging RUG, Zinvolle samenwerking

Goede zorg voor zingeving vraagt om interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners, geestelijk verzorgers en vrijwilligers. Maar wat kun je verwachten van elkaar daarin? En hoe verwoord je jouw bijdrage? In deze workshop gaan we in het gesprek met elkaar op zoek naar de raakvlakken en verschillen tussen disciplines in zorg voor zingeving. Daarbij besteden we ook aandacht aan individuele verschillen; niet iedereen binnen een discipline heeft evenveel affiniteit met zingeving. Hoe ga je daarmee om? Aan het eind van de workshop heb je een indruk van inter- en intradisciplinaire verhoudingen in zorg voor zingeving en kun je hier op een vruchtbare manier het gesprek over aangaan.

 

Franka Bakker, associate lector ‘Goed leven met dementie’, Windesheim, Domein Gezondheid en Welzijn

Sensitiviteit en samenwerking in zingevingsondersteuning in de ouderenzorg en dementiezorg; wie doet wat?  

Aandacht voor en begeleiding bij zingeving gerelateerde vragen vraagt om een bepaalde mind-set, kennis van de (ziekte-)achtergrond van specifieke doelgroepen, en inzicht in wie wat doet in signaleren en ondersteunen van zingeving gerelateerde vragen. Hoe ontstaat samenwerking en hoe kan dit worden geborgd? We onderzoeken dit in deze workshop vanuit de doelgroep ouderen, waarin mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie een specifieke groep zijn.

Sabine Pieters : Hogeschool Zuyd-faculteit Gezondheid, docente Verpleegkunde

Interprofessionele palliatieve zorg; hoe de raakvlakken van verschillende zorgverleners samen de geraaktheid weten te raken.

In de palliatieve zorgopleidingen, waar interprofessioneel gewerkt wordt, wordt kadering hoe zingeving zijn plek heeft in deze opleidingen (welke modellen worden gebruikt, uitlichten van werkvormen etc.) het onderwerp van deze workshop. Daarnaast gaat deze workshop over het belang van reflecteren over het eigene van diverse zorgverleners in palliatieve zorg.

Jozette Aldenhoven, KBO-PCOB, beleidsadviseur/ projectleider zingeving

Zin in … Zingeving 2023 Hoe kunnen vrijwilligers bijdragen aan zingeving bij senioren?

Jozette Aldenhoven gaat in deze workshop in op de vraag hoe je vrijwilligers kunt betrekken bij het thema van dit symposium: overlap en eigenheid. Wat kan het eigen werkveld van de vrijwilliger in het begeleiden van mensen met zingevingsvragen zijn? Juist door samen activiteiten te ondernemen, kunnen verdiepende gesprekken ontstaan. Mensen komen voor ontmoeting en kunnen door bezig te zijn met bijvoorbeeld schrijven elkaar op een andere manier ontmoeten. We oefenen dit tijdens de workshop meteen door gezamenlijk een werkvorm uit het boek te doen. Alle activiteiten en tips zijn ook beschreven in een werkboek. Dit werkboek is ontwikkeld voor vrijwilligers die actief zijn in een vereniging. Het kan ook door andere organisaties gebruikt worden.

 

U kunt via onderstaande link een werkboek bestellen:

https://kbo-pcob.shop/product/werkboek-zingeving-kbo-pcob/

11.15-11.45  pauze

11.45-12.45 u Tweede ronde workshops

12.45-13.00 afronding door Marc Rietveld

AANMELDEN 

Deel dit nieuwsbericht