Laden Evenementen

Creatief schrijven als methode voor begeleiders en hulpverleners

Het is niet altijd eenvoudig om datgene wat in je leeft onder woorden te brengen of te delen met anderen. Schrijven kan dan een anker zijn. Een vorm om uiting te geven aan verdriet, op adem te komen, ruimte te scheppen en zicht te krijgen op datgene wat steun geeft.

In tijden van tegenslag of verandering kunnen mensen de behoefte hebben om hun gevoelens en gedachten op papier te zetten. Creatief schrijven is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Het is een verrassende en effectieve methode voor bezinning, reflectie en het verkrijgen van inzichten. En daarmee een waardevol instrument voor begeleiders en hulpverleners zoals geestelijk verzorgers, maatschappelijke werkers, (vak)therapeuten en andere belangstellende zorgprofessionals.

In de training maak je kennis met de basisbeginselen van creatief schrijven en krijg je verschillende schrijfoefeningen en werkvormen aangereikt. We werken onder meer met tekstfragmenten, beeldmateriaal en stiltemomenten als inspiratiebronnen. Ook gaan we in op hoe je creatief schrijven kunt toepassen bij het begeleiden van verlies, verandering, rouw en zingevingsvragen.

Je hebt geen schrijftalent nodig, wel de bereidheid en aandacht om naar binnen te keren.

Data: donderdag 6 februari van 10.00 – 16.00 uur en donderdag 12 maart van 13.00 – 16.00 uur
Kosten: € 400, Reliëf leden betalen € 350. Deze prijs is inclusief 25 euro inschrijfgeld die bij de aanmelding moet worden voldaan.
Locatie: Zeist
Accreditatie: door SKGV – 1 punt voor vakbekwaamheid en 1 punt voor levensbeschouwing en spiritualiteit
Deelnemers: min 8 max 12
Doelgroep: geestelijk verzorgers, psychologen, maatschappelijk werkers, (vak)therapeuten en andere belangstellende zorgprofessionals.
Cursusopzet:
Eén dag + een follow-up dagdeel, tussentijdse huiswerkopdracht en een kort reflectieverslag.
Follow-up dagdeel: uitwisselen tussentijdse ervaringen en verdere verdieping.
Begeleiding: Iepie Kroese, trainer ethiek en zingeving bij Reliëf, en Selinde de Vogel, psychosociaal therapeut en werkzaam bij Boswijk Instituut voor therapie en coaching.
Selinde en Iepie zijn naast therapeut en trainer beiden bezield schrijfsters. Selinde is door Christine de Vries opgeleid tot cursusleider creatief schrijven. Iepie schreef het boekje “Mijn moeder en ik” over haar eigen rouwproces na het plotselinge verlies van haar moeder.

Meld je nu aan via het formulier of klik hier voor meer informatie.

Deel dit nieuwsbericht