Laden Evenementen

Werken aan een goed uitgewerkt ethisch kader voor ethiek ondersteuning in zorgorganisaties.
Accreditatie en concrete betekenis van ethiek structuren in zorginstellingen

Stichting NEON (Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland; (www.hetNEON.nl) organiseert op donderdag 6 februari 2020, in samenwerking met het NIAZ, een masterclass over ethiek structuren als onderdeel van de accreditatie van zorginstellingen. Het doel van de masterclass is om met verschillende experts te kijken naar wat een goede ethiek structuur voor ethiek ondersteuning in zorgorganisaties inhoudt, om gezamenlijk in discussie te gaan over wat een goede manier is om aan ethiek te doen, en om best-practices en vragen daarover met elkaar te delen en verder te verspreiden.

Wat is een goede ethiek structuur? Waar kijken auditoren naar?
Hoe kom ik tot een goede ethiek structuur en hoe betrek ik wie erbij?
Een ethiek structuur hebben is niet het doel? Maar wat dan wel? Wat werkt waartoe?

In ethiekstructuren wordt o.a. aandacht gevraagd voor visie op ethiek in de instelling, leiderschap, normenkader m.b.t. goede zorg en omgang met elkaar, manier van stimuleren of handhaven van dat normenkader, ondersteuning van medewerkers en patiënten en familie in de omgang met morele vragen. Op die dag zullen verschillende experts (ethici, auditoren, bestuurders, ethiekondersteuners) een historisch, normatief en praktisch perspectief geven op de ontwikkeling van deze trend. Centraal staat ook het uitwisselen van voorbeelden met betrekking tot hoe een ethiek structuur goed vorm te geven. Dit niet alleen voor de accreditatie als zodanig, maar juist ook voor de ethiek structuur op zich zelf en natuurlijk met het oog op de bijdrage van ethiekstructuren aan de kwaliteit van zorg binnen zorgorganisaties.

Doelgroepen: Bestuurders en management van zorginstellingen, beleidsmedewerkers die zich bezig houden met ethiek(beleid), kwaliteits-staf en interne teams die accreditatie audits voorbereiden, auditoren, inspecteurs, en natuurlijk ethiekondersteuners zoals leden commissie ethiek, gespreksleiders moreel beraad, geestelijke verzorgers en ethiek staf leden.

Vooraf leervragen of wensen insturen! U krijgt naast een leerzame en interactieve middag/avond tevens een reader met presentaties, artikelen en best practices voorbeelden met tips en tops uitgereikt zodat u ook na de masterclass binnen uw eigen organisatie hier mee verder kan. Mensen die zich inschrijven kunnen daarnaast vooraf specifieke leervragen insturen zodat het organisatiecomité hier zoveel mogelijk rekening mee kan houden in de voorbereiding van het programma.

Tijd en locatie: De NEON Masterclass zal georganiseerd worden in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. De Masterclass start met een drankje en kennismaking rond 13.30 uur en duurt tot en met 20.30 uur. De inschrijving is inclusief diner.

Kosten en aanmelding: De kosten voor deze masterclass, inclusief reader en diner, zijn 225,- Euro.

U kunt zich aanmelden bij info@hetneon.nl wanneer het geld is binnengekomen heeft u een plaats (aanmelding op volgorde van binnenkomst).

Definitieve programma: Het definitieve programma wordt tzt op de website geplaatst maar ontvangt u ook persoonlijk per email als nu reeds aangeeft dat u graag op de hoogte gehouden wil worden. Zie ook aankondigingen op www.hetneon.nl

Deel dit nieuwsbericht