Laden Evenementen

Algemene ledenvergadering VGVZ 
Op 20 juni is de jaarlijkse ALV en symposium. Dit jaar weer een live bijeenkomst in het midden van het land; bij Seats2meet op Utrecht Hoog Catharijne.
In de middag zullen op de ALV onder andere de jaarstukken geagendeerd worden.

Ploegen en Oogsten
Het ‘ploegen’ in de titel verwijst naar drie PLOEG*-onderzoeken zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het oogsten verwijst naar de resultaten van dit onderzoek.
Tijdens het symposium maak je kennis met tools en modellen uit deze onderzoeken die je voor je werk als geestelijk verzorger kunt gebruiken, ook in andere werkvelden dan de thuissituatie

De geestelijke verzorging is nog steeds volop in beweging; van alle geestelijk verzorgers wordt vaker gevraagd zich duidelijker te profileren in hun werkveld en organisaties, en om meer samen te werken met andere disciplines in de zorg voor zingeving. Dit vraagt om kennis en vaardigheden die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor de beroepsgroep. Praktijkgericht onderzoek kan helpen om de benodigde kennis en vaardigheden inzichtelijk te maken en instrumenten te ontwikkelen om deze te vergroten.

De afgelopen drie jaar hebben onderzoekers van verschillende instellingen in drie projecten onderzoek gedaan naar het versterken van geestelijke verzorging in de thuissituatie, in het bijzonder in de eerstelijns palliatieve zorg. Deze PLOEG projecten hebben vanuit de huidige praktijk inzichten en instrumenten opgeleverd die de inbedding van geestelijke verzorging faciliteren en geestelijke verzorging verder vormgeven, bijvoorbeeld verwijstools en gespreksmodellen. Deze resultaten zijn niet alleen van toepassing op geestelijke verzorging in de thuissituatie, maar zijn ook bruikbaar voor geestelijk verzorgers die werken in zorginstellingen, bij defensie, bij justitie of in een ander werkveld.

Het symposium is een goede gelegenheid kennis te maken met de vruchten van deze onderzoeken en je erdoor te laten inspireren voor je eigen werk in je eigen (institutionele) context.

Workshop 1

Professionalisering door reflectie op je eigen werkwijze

door Annelieke Damen en Niels den Toom

Workshop 2

Creatieve werkvormen voor activerende geestelijke verzorging

door Anke Liefbroer en Iris Wierstra

Workshop 3

Zorg voor zingeving: een taak van alle zorgverleners!
Over de rol en taak van geestelijke verzorging te midden van andere zorgverleners.

door Annemiek de Jong en Marc Rietveld

Workshop 4

Met wie ben je verbonden? Professionele netwerken in kaart

door Anja Visser

Programma

10.00                  Inloop.
10.30                  Welkom.
10.45                  Plenaire lezing.
Aansluitend om 11.15 gelegenheid tot vragen
Aansluitend om 11.30: pitches van de vier workshops.
11.45                  Pauze voor lunch en ontmoeting.
13.00                  Vier parallelle workshops.
14.00                 Pauze.
14.30                 ALV: Ledenvergadering van de VGVZ.
16.00                 Borrel en afscheidsreceptie Robert Koorneef en Christien den Draak.
18.00                 Einde.

 Kijk HIER voor het volledige programma 

Kosten Symposium
-80,- leden VGVZ
-105,- niet-leden
-35,- studenten
-SKGV accreditatie is aangevraagd

Inclusief vegetarische lunch en afsluiting met borrel.

SKGV accreditatie is toegekend. 

Aanmelden (met automatische incasso) kan HIER. 

 

Deel dit nieuwsbericht