Laden Evenementen

Welke rol speelt je eigen spiritualiteit in hoe je mensen begeleidt? Hoe ga je om met je eigen spirituele vragen en verlangens in begeleidingen? Welke spirituele bronnen van jezelf zet je in, waarom en waartoe? En hoe verhouden die zich tot de spiritualiteit van je gesprekspartners?
In deze cursus werken we met eigen casuïstiek van de deelnemers, aan de hand van verschillende intervisiemodellen (o.a. aangepaste modellen uit Bellersen en Kohlmann (2013) en een KPV-model waarin met beelden wordt gewerkt). Iedere bijeenkomst begint met een introductie en een spirituele oefening.
We streven ernaar dat de deelnemers middels de ervaringen in deze cursus de rol van spiritualiteit in eigen werksituaties en in intercollegiaal overleg/intervisie meer aandacht kunnen geven.
Leerdoelen:

De deelnemers worden gevoelig gemaakt voor de spirituele dimensie van de communicatie met hun gesprekspartners en collega’s;
De deelnemers ervaren dat er verschillende manieren zijn waarop spiritualiteit in hun communicatie een rol kan spelen;
De deelnemers worden zich meer bewust van hoe hun eigen spirituele vragen, verlangens en bronnen meespelen in hun werk;
De deelnemers krijgen meer inzicht in hoe ze hun eigen spiritualiteit meer/beter kunnen inzetten, en in welke situaties dat zinvol is;
De deelnemers raken bekend met verschillende intervisiemodellen.

De cursus wordt begeleid door Prof. dr. Hetty Zock, drs. Etje Verhagen MA en dr. Arie Kooijman

De cursus bestaat uit 3 online bijeenkomsten via zoom op 19 september, 10 oktober en 31 oktober 2023 van 13-17.00 uur.

Aantal uren zelfstudie: ongeveer 12 uur in totaal (op schrift stellen van een eigen casus, lezen van casuïstiek en achtergrondliteratuur).

Accreditatie SKGV: spiritualiteit en levensbeschouwing 2 punten + vakbekwaamheid 1 punt.

Deel dit nieuwsbericht