Laden Evenementen

Provocatief pastoraat, tweedaagse cursus

De hoofddoelstelling van de cursus: geestelijk verzorgers, predikanten, pastores en kerkelijk werkers weten wanneer en hoe provocatief pastoraat toe te passen op beginniveau. De relevantie voor de beroepspraktijk bestaat hieruit dat wanneer de congruente pastorale benadering vastloopt, de provocatieve benadering verrassend veel nieuwe mogelijkheden biedt om zowel jezelf als je pastorant in beweging te krijgen. Dit verhoogt de arbeidsvreugde aanzienlijk.

De cursus geeft kennis over de vooronderstellingen, de effecten en de basishouding van provocatief pastoraat en oefent vaardigheden als niet-effectieve patronen doorbreken en de basishouding van warmte, humor en uitdaging ineen.

Betrokken competenties waar aandacht aan besteed wordt zijn: assertiviteit, de juiste afstand bewaren, creativiteit, feedback geven, impact hebben, presenteren, sensitiviteit, schakelen, zelfreflectie. Vooronderstelde competenties zijn: mensenkennis, empathie, luistervaardigheden.

Aan de hand van een opdracht in eigen praktijk worden de deelnemers ingevoerd in het provocatief gedachtengoed, waarna er veel geoefend wordt.

https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/provocatief-pastoraat/over-de-training

Deel dit nieuwsbericht