1. Van de redactie

2. Werken met hoop

3. Beeldtentoonstelling – Jouw passie verbeeld

4. Zingeving en weerbaarheid

5. Geestelijke verzorging als beroep

6. Een gelukkige gemeenschap van ontdekkers (Column)

7. Geïntegreerd werken: afstemmen, zwijgen, delen

8. Beeldvorming (Column)

9. Ver af te zijn van plannen en getallen…

10. Poëzie – Antwoord

11. Maak kennis met Karl Jaspers

12. Tragiek en moreel beraad (Column)

13. Poëzie – Zomaar een dag uit het leven van mevrouw

14 Verpletterd blijf je achter (Boekessay)

15. Film- en boekrecensies