1. Van de redactie

2. Innerlijke ruimte als voorwaarde voor authenticiteit

3. Ik? In de verdediging? Nee toch? (Gedrag van pastores tijdens pastorale gesprekken)

4. We leven nog

5. De pastor als mystagoog (pastorale communicatie met mensen met een verstandelijke beperking)

6. Ruimte voor heelheid (Reflectie op de vormgeving van een zorgconcept in mens en materie)

7. Herstel (gedicht)

8. Aangenaam kennis te maken

9. Een blik in de geschiedenis (Klein portret van 30 jaar geestelijke verzorging binnen 100 jaar psychiatrie)

10. FACT en geestelijke verzorging

11. Het wonder van Maastricht

12. De geestelijk verzorger als docent en adviseur

13. Doodop van de dood