Rouw is rauw (Redactie)
Erik Olsman

‘Pijn omzetten in kunst’: in gesprek met Odette de Theije (Interview)
Eric Bras

Kiezen tussen goed en kwaad (Column)
Alida Groeneveld

Zorg voor zingeving in de palliatieve thuissituatie: observaties en resultaten van het PLOEG 3-project (Theorie)
Annelieke Damen, Annemiek de Jonge, Mirjam Heikens, Marlie Kok, Marc Rietveld en Carlo Leget

Spirituele zorg thuis voor rouwende nabestaanden: een overzicht van de literatuur (Theorie)
Iris Schlagwein

Roeping (Poëzie)
Eric de Rooij

Zorg voor zingeving evalueren: de ontwikkeling en waarde van een participatief evaluatie-instrumentarium (Theorie)
Stefanie de Cuba, Ilse Frank, Marieke Steerenberg-Van Rijn, Wander van der Vaart en Gaby Jacobs

Verlieskunst (Beeldtentoonstelling)
Merel Boer

De herziene Richtlijn rouw in de palliatieve fase: een leeswijzer voor geestelijk verzorgers (Praktijk)
Hanneke Muthert en Erik Olsman

Een uur proza en poëzie (De Etalage)
Thea Sprangers

Geestelijke verzorging op de grens: casus uit een hospice (Praktijk)
Stefan Gärtner

Troost in dit dal van tranen (Boekessay)
Sjaak Körver

Iedereen is welkom (Column)
Ben van Veen

Jouw ogen (Poëzie)
Freek Boon

The Way (Recensies)
Ina Brouwer

Kwetsbare waardigheid (Recensies)
Tim van Iersel