Laden Evenementen

Op 3 juni vindt op de VU het jaarlijkse congres plaats van het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland. Het thema van het congres is ‘de organisatie van morele veerkracht.’ Met medewerking van gerenommeerde sprekers zoals de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch die ons mee zal nemen in een aansprekend verhaal over het nut en nadeel van ethiek voor het leven in deze tijd; ethicus Bert Molewijk die als eerste hoogleraar op het vakgebied voor de opgave staat om ook de taken van ethiekondersteuners inzake morele veerkracht te verhelderen en ethicus Eva van Baarle die uitgaande van haar kennis van de militaire ethiek ingaat op de kansen en risico’s van het inrichten van een veilige organisatiecultuur. Dagvoorzitter Froukje Weidema zal ons op de haar kenmerkende uitnodigende wijze door het programma leiden. Aansluitend op het plenaire programma zullen we in inspirerende workshops begeleid door deskundige inleiders en kenners van de praktijk nagaan hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het versterken van morele veerkracht op organisatie niveau. Gezien de belasting van de zorgmedewerkers helaas een steeds urgenter wordende opdracht, die ons allemaal aangaat.

Hier vind je het volledige programma van de dag en de link voor inschrijven. De prijs voor deelname bedraagt: € 250,-  Bij aanmelding VÓÓR 9 mei bedraagt het deelnamebedrag € 225, – Studenten ontvangen een korting van € 75, -.

Deel dit nieuwsbericht