Laden Evenementen
Titel event
  Perspectieven op dementie
Doelgroep
  geestelijke verzorgers, kerkelijk werkers, predikanten, zorgprofessionals, beleidsmakers, casemanagers dementie, mantelzorgers
Datum
  14/06/2023
Tijd
  13:00
Locatie
  Fysiek
Locatie fysiek
  Windesheim Zwolle (Auditorium)
Campus 2-6, Zwolle 8000 GB
Map It
Beschrijving event
  Wat is jouw beeld van leven met dementie? Hoe kijk jij naar iemand met dementie? Jouw perspectief beïnvloedt hoe jij met mensen met dementie omgaat.

Tijdens een middagsymposium geven we graag een inkijkje in verschillende maatschappelijke, filosofische en levensbeschouwelijke perspectieven op dementie, en welke alledaagse en existentiële zingevingsvragen daar bij kunnen komen kijken. Hebben mensen met dementie wat te geven in de samenleving? Kun je met dementie goed leven? Hoe denk je over identiteit bij dementie?

We bediscussiëren wat de verschillende perspectieven betekenen voor hoe jij en wij als samenleving dementiezorg en -ondersteuning bieden. Ook geven we handvatten hoe je hierover in gesprek kunt gaan met mensen met dementie en hun naasten.

Programma event
  Programma
Het definitieve programma volgt in mei.

Expositie
Over heersende beelden over dementie en zingevings- en levensvragen.

Perspectievenparade
• Het perspectief van ervaringsdeskundigen; de ervaringen van een persoon met
dementie en hun naaste hoe de mensen om hen heen naar hen kijken. Volgt.

• Het burgerperspectief; de beeldvorming over dementie in Nederland; resultaten
vanuit het project VRbeelding; beeld van goed leven met dementie. Dr. Franka Bakker, associate lector Goed Leven met Dementie, hogeschool Windesheim

• Theologische en levensbeschouwelijke perspectieven; theologische en
levensbeschouwelijke handreiking voor de begeleiding van mensen met dementie. Dr. Wilko van Holten, geestelijk verzorger en docent Theologie en
Levensbeschouwing, hogeschool Windesheim.

• Perspectieven op Goed Leven met dementie; een filosofisch en zorg-ethisch
perspectief. Dr. Gili Yaron, senior onderzoeker Goed Leven met Dementie,
hogeschool Windesheim.

• Dementie vanuit multicultureel perspectief; cultuurspecifeke perspectieven en
cultuursensitiviteit in dementiezorg en -ondersteuning. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, programmaleider diversiteit en dementie bij Ben Sajet Centrum Amsterdam.

Verdiepende workshops: (volgt)

Tools voor gesprekken
• Het Diamantmodel; een praktisch instrument voor gesprekken over zingeving met mensen met dementie en mantelzorgers. Marc Haufe, onderzoeker Universiteit
voor Humanistiek.

• Verder dan het gesproken woord; contact maken als het via taal niet (meer) lukt.
Theater Veder.

Organisator(s) event
  Lectoraat Goed even met dementie (Windesheim), Opleiding Theologie & Levensbeschouwing (Windesheim), Werkgroep Pastoraat en Gezondheid (PKN), Centrum voor levensvragen Overijssel
Website event
  https://www.windesheim.nl/agenda/2023/juni/symposium-perspectieven-op-dementie
Aanmelden via
  https://www.windesheim.nl/agenda/2023/juni/symposium-perspectieven-op-dementie
SKGV accreditatie
 
  • SKGV accreditatie

Deel dit nieuwsbericht