Laden Evenementen

VGVZ Symposium & ALV

Geestelijke verzorging in beweging. Wandel je mee?

In samenwerking met de    Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

Datum: maandag 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Locatie: ULU Moskee, Moskeeplein 89 Utrecht (vlakbij Utrecht CS).

Het VGVZ-symposium van dit jaar vindt plaats in samenwerking met de Kenniswerkplaats Zingeving en gaat over geestelijke verzorging in beweging.
We zien maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe werkvelden, levensbeschouwelijke diversiteit en groeiende aandacht voor zingeving. Wat betekent dat voor het werk van de geestelijk verzorger, in het kleine, het grote en in het tussenland?

We gaan -letterlijk- op pad langs uiteenlopende vraagstukken en laten ons voeden door kennis en praktijken vanuit de Kenniswerkplaats en daarbuiten. Hoe ondersteun je het uithouden van machteloosheid en opbouwen van weerbaarheid? Hoe ervaren gesprekspartners de gesprekken met een geestelijk verzorger? Wat leren we daarvan over de eigen werkwijze en over de relatie die we aangaan? Hoe kunnen geestelijk verzorgers samenwerken met andere professionals? En hoe vinden we in alle beweging ook stilte en ruimte voor eigen spiritualiteit?

We nodigen je uit om te dwalen in het landschap van geestelijke verzorging in beweging.
Ervaar waar je aandacht naar uit gaat, laat je inspireren door een proeverij van perspectieven en verdiep je tijdens inhoudelijke workshops. Een symposium welke nadrukkelijk in programmering van toegevoegde waarde is voor alle geestelijk verzorgers!

Ga je mee op pad? Een dag om niet te missen!

Programma

Vanaf 09.30 Inloop
10.00-10.10 Opening door: Karin Seijdell directeur a.i. VGVZ en prof. dr. Gaby Jacobs, voorzitter Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging
10.10-10.30 Introductie door dr. Carmen Schuhmann:

Stilstaan bij beweging. Geestelijke verzorging in metaforen

10.30-11.10 Op pad in het landschap van GV: korte inspiraties en opwarmers van de workshops – de keuze voor de workshops maak je op de dag zelf
11.15-12.15 Workshop ronde 1
12.15-13.15 Lunchpauze
13.30-14.30 Workshop ronde 2
14.30-15.00 Pauze
15.00-16.30 ALV VGVZ
16.30-17.00 Borrel

Stilstaan bij beweging. Geestelijke verzorging in metaforen

Welke bewegingen spelen zich af tussen geestelijk verzorgers en de mensen die zij begeleiden? Welke taal helpt om daar uitdrukking aan te geven? En welke woorden geven degenen die geestelijke verzorging ontvangen zelf hieraan? In de interviews die vanuit de Kenniswerkplaats zijn gehouden gebruiken respondenten dikwijls beeldende taal om te beschrijven hoe ze geestelijke verzorging hebben ervaren. Carmen Schuhmann neemt ons namens de werkgroep Effectonderzoek van de Kenniswerkplaats mee door de wereld van metaforen die vanuit deze interviews verschijnt.

Het landschap

We wandelen door het landschap van geestelijke verzorging. In een grote ruimte zijn woorden / beelden als in een landschap gepositioneerd. Je kunt je over het landschap bewegen en ervaren waartoe je wordt aangetrokken. Van iedere workshop is een kleine proeverij in het landschap, je maakt ter plekke te keuze welke workshops je gaat volgen (op basis van beschikbaarheid). Iedere workshop wordt één keer aangeboden. In beide rondes kan je dus één workshop kiezen uit vier.

 

Workshop – ronde 1

  • Verre velden – De geestelijk verzorger als voorbeeld voor twintigers

Tabitha van Krimpen, MSc

Geestelijke verzorging is in beweging, de mensen waarmee GV’ers werken ook. In deze workshop focust theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen op jonge generaties, in het bijzonder twintigers. Wie zijn de huidige twintigers? Welke verschillen zijn er bij twintigers onderling? Wat hebben zij nodig? En hoe kan je als geestelijk verzorger een voorbeeldfiguur worden voor twintigers?

Het wordt een workshop waarbij Tabitha haar visie deelt, en er ruimte is voor interactie en gesprek.

Tabitha van Krimpen (1998) is bedrijfskundige en theoloog. Op 1 juni verscheen haar boek ‘Bottom-up kerk: zijn waar twintigers zijn’. Van 2021-22 was ze Jonge Theoloog des Vaderlands.

1.2. De loopbrug: De geestelijk verzorger eropuit?! 

Wat is nodig vanuit geestelijke verzorging als aansluiting niet vanzelfsprekend is? Armoede en laaggeletterdheid beïnvloeden alle aspecten van iemands leven. Maar hiermee loop je niet te koop. Aansluiten bij dat wat onder de radar blijft, gaat dan ook niet van zelf. Wat werkt dan wel? Met wie kan je je verbinden? En waar?

En hoe zit dat met mensen die geraakt zijn door overheidsfalen, en daardoor eindeloos moeten wachten. Hoe vinden mensen elkaar dan nog en hoe kan Geestelijke Verzorging in het Aardbevingsgebied hieraan bijdragen?

Bij beide doelgroepen vraagt aandacht voor zingeving om uithouden en in beweging komen, eropuit gaan. We kijken ernaar uit om hier samen over na te denken. De workshop komt voort uit de leernetwerken: ‘Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen’ en ‘Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis’ van de Kenniswerkplaats.

Hanneke Muthert en Sujin Rosie zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

1.3 School van inzicht – De geestelijk verzorger als trainer

drs. Wout Huizing en drs. Marco Otten

In deze workshop maak je kennis met de basisingrediënten van de training Zinvol Trainen. Deze training is ontwikkeld voor geestelijk verzorgers die andere disciplines en vrijwilligers willen scholen op het terrein van zingeving. De basale didactische uitgangspunten staan centraal en je oefent je in het geven van een eigen training/workshop. In deze workshop dagen we je uit een eigen lesontwerp te maken en krijg je de sleutels aangereikt hoe dit te doen en waarmee je dan rekening hebt te houden.

Wout Huizing is stafmedewerker bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Marco Otten is als docent Educatie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek

 

1.4 Zee van mogelijkheden – Geestelijke verzorging in de context van levensbeschouwelijke diversiteit

prof.dr. Hans Alma, dr. Wim Smeets en drs. Lenneke Post

In deze workshop wordt een routekaart gepresenteerd die zorgverleners en geestelijk verzorgers kan helpen om over zingeving en levensbeschouwing in gesprek te gaan. De routekaart is gebaseerd op bestaande methodieken en aangepast in gesprek met geestelijk verzorgers, zorgverleners en cliënten. De presentatie wordt afgewisseld met interactieve werkvormen, gericht op verdere ontwikkeling van de routekaart. De workshop komt voort uit het leernetwerk ‘Levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ van de Kenniswerkplaats.

 

Hans Alma en Lenneke Post zijn verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Wim Smeets is onder andere verbonden aan het Radboudumc.

Workshop – ronde 2

2.1 Kei van inspiratie – GV als sparringpartner voor personeel
Mustafa Bulut MA

GV is een Kei van inspiratie, een Water van rust (je kan er altijd terecht).
GV is gemakkelijk bereikbaar. De enige dienst die niets ‘moet’ en dat is ‘helend’ binnen de organisatie.

In deze sessie zoomen we in op het volgende: inbedding van GV binnen de organisatie; verschillende portefeuilles van GV; zorg voor afdelingen en teamcohesie; vrijplaats en ruimte om iedereen te spreken. Als voorbeeld noemt Mustafa hoe zijn team binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis functioneert en wat dat met zich meebrengt. Onder andere: ethiek, interculturele zorg, kunst, palliatieve zorg, digitaal stiltecentrum (in ontwikkeling).

Mustafa Bulut is geestelijk verzorger in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

2.2 Weidse vlakten – Presentie bij dak- en/of thuisloze mensen

Bernadette van Dijk en Fons Flierman

Aan de hand van een casus staan we stil bij de vraag hoe dat gaat, contact aangaan en onderhouden met dak- en/of thuisloze mensen. Hoe doe je dat wanneer er geen vraag is om contact? Als er geen hulpvraag is? Of wanneer er geen behoefte is aan contact? Wat betekent presentie in het contact met mensen die je op straat tegenkomt? De casus nodigt uit om deze en vele andere vragen met elkaar te verkennen, om samen de realiteit van het werk van het straatpastoraat te onderzoeken en op zoek te gaan naar de zin en betekenis van een duurzame relatie van presentie met mensen uit deze doelgroep. De workshop komt voort uit het leernetwerk ‘Geestelijke verzorging buiten (de muren)’ van de Kenniswerkplaats.

Bernadette van Dijk is straatpastor en Fons Flierman is coördinator van het leernetwerk GV buiten de muren.

 

2.3 Het Pechrif Uitdagingen in de oncologie en palliatieve zorg

  1. Annemieke Kuin en dr. Joep van de Geer

Hoeveel pech heeft een mens als je wordt geconfronteerd met kanker of zelfs in de palliatieve fase belandt? Wat hebben wij als geestelijk verzorgers nodig om ons betekenisvol te bewegen in het landschap van vele betrokkenen om die mens heen? Hoe dragen we bij aan goede interdisciplinaire samenwerking ten behoeve van deze mens?

In deze sessie willen we samen nadenken waar onze uitdagingen liggen in de vele ontwikkelingen die gaande zijn binnen de oncologie en de palliatieve zorg. En hoe we mensen en onszelf veilig over het rif kunnen loodsen.

Annemieke Kuin en Joep van de Geer zijn beide geestelijk verzorgers en lid van de VGVZ werkgroep oncologie en palliatieve zorg.

 

2.4 Uitzichtpunt

Deelsessie met korte pitches. Laat je verrassen!

Anton Scholte – Biografisch document

Over het biografisch document als effectieve en compacte methode van geestelijke begeleiding.

Brecht Molenaar – Zonde van de Geestelijke Verzorging

Over het huidige -effectgerichte- zingevingsdiscours en de mensbeelden en de ethiek die dat teweegbrengt. En de gevolgen daarvan.

Tanja Viveen – Rouw en Trouw, verhalen uit het verpleeghuis

Verhalen die hebben geïnspireerd tot een vertelvoorstelling over verpleeghuisbewoners en hun familie.

Annelieke Damen – Deel je werkwijze!

Waarom het zinvol is om je werkwijze te beschrijven en op welke manier je dat kan doen.

 

Sujin Rosie – Denk mee: Toegankelijke en bereikbare zorg voor zingeving in de thuissituatie

Over toegankelijke en bereikbare zorg voor zingeving in de thuissituatie. Wat zijn de verschillende dimensies zingeving?

 

Marc Rietveld – Zingeving binnen de psychiatrie

Zingeving als rode draad door de behandeling: een nieuwe plek voor GV binnen de psychiatrische zorg.

Aanmelden symposium

Let op: de inschrijving is op maandag 12 juni gesloten!
Aan-/Afmelden kan uiterlijk t/m 12 juni, daarna is restitutie niet mogelijk.


Kosten Symposium

– € 80,- leden VGVZ
– € 105,- niet-leden
– € 35,- studenten (op vertoon van collegekaart)
(De ALV is voor alle leden vrij toegankelijk.)

De stukken voor de ALV worden ter voorbereiding van tevoren toegestuurd.
SKGV-accreditatie is aangevraagd.

Doe mee

Heb je iets te delen? In het landschap en tijdens de pauzes op de boekentafel is er gelegenheid om iets tastbaars te delen: een boek, flyer, tool, of een heel ander soort object. Ook aankondigingen voor bijeenkomsten, symposia en nascholingsactiviteiten zijn welkom.

 

 

Deel dit nieuwsbericht