Laden Evenementen

Online ledenraadpleging met als thema ‘Euthanasie in de GGZ’

De werkveldraad psychiatrie van de VGVZ organiseert een online ledenraadpleging op  donderdag 13 april van 1500 tot 1700 uur. Het thema is: Euthanasie in de GGZ.

Afgelopen september heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin hij aangeeft dat hij het belangrijk vindt dat mensen met een euthanasiewens op psychische grondslag, beter geholpen worden. De minister ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor de eigen vertrouwde behandelaar. Hij zou graag willen dat dat meer psychiaters zelf euthanasieverzoeken van mensen met psychisch lijden in behandeling nemen, deze onderzoeken, beoordelen en eventueel uitvoeren.
Zie de brief inzake voortgang euthanasie bij psychiatrie van 29-9-2022.

We zijn benieuwd naar het beleid van de organisatie waar je werkt en willen ook graag weten wat je ervaringen en vragen bij  dit thema is. Belangrijk doel van de bijeenkomst is het onderling gesprek met collega’s uit het land.

Meld je alvast aan via deze LINK. 

Deelname is kosteloos.

Voor deze ledenraadpleging is er geen accreditatie van de SKGV

Namens de werkveldraad psychiatrie,

Lisa Duijvenbooden, Gerson Gilhuis,  Brechtje Hallo, Sieteke Vandebriel en Kees Verduijn

Heb je vragen over de ledenraadpleging,  stuur dan een mail  naar k.verduijn@yulius.nl

Programma:
15.00 uur: Welkom en inleiding op thema ‘Ggz en euthanasie’
door Lisa van Duijvenbooden, voorzitter werkveldraad en geestelijk verzorger GGzE
▪ Algemeen: stand van zaken met brief minister en verlegenheid in de ggz om
thema zelf aan te pakken.
▪ De WVR is benieuwd naar ervaringen van de geestelijk verzorgers
● gespreksvraag 1:
o wat is beleid/visie van de instelling op gebied van
euthanasie?
o zijn er zaken die door de instelling worden opgepakt?
o wanneer wordt er verwezen naar het Expertisecentrum
Euthanasie?
● gespreksvraag 2:
o wat is de rol van de geestelijk verzorger hierbij?
▪ in hoeverre ben je betrokken bij het beleid?
▪ in hoeverre ben je tijdens het euthanasietraject
betrokken bij cliënten en hun zorgprofessionals?
15.15 uur: Casus /geleefde ervaring door Brechtje Hallo, geestelijk verzorger bij Dimence
15.25 uur: Gesprek in Breakout Rooms
15.55 uur: Pauze
16.10 uur: Plenair: korte terugkoppeling per breakout room
16. 20 uur: Afronding thema door Lisa van Duijvenbooden
16.30 uur: Inventarisatie van thema’s voor de Wvr:
● met welke onderwerpen moet de werkveldraad zich mee bezig houden?
Afsluiting
Na afloop is er nog een nazit van 30 minuten waar nagepraat kan worden over het thema
van de middag.

VGVZ Secretariaat heeft u uitgenodigd voor een geplande Zoom-vergadering.

Onderwerp: Ledenraadpleging werkveld psychiatrie

Tijd: 13 apr. 2023 03.00 p.m. Amsterdam

Deelnemen aan Zoom-vergadering

https://us06web.zoom.us/j/84794273951?pwd=TDJoeWFxSDBiNHdMcGs3S0JMZFp5dz09

Vergadering-ID: 847 9427 3951

Wachtwoord: 764258

Deel dit nieuwsbericht