Laden Evenementen

De toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed

Cursus in vier colleges

door Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Laurens ten Kate brengt de drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf jaar naar buiten in vier colleges: vrijheid, verbeelding, zin zoeken. Hieronder in het programma van de cursus vindt u meer informatie over de inhoud.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden: iedereen die zich bezighoudt met de spanning tussen religie en secularisering in onze laat-moderne wereld, en die deze spanning in zijn of haar leven en werk tegenkomt.

Speciaal nodigen we voorgangers, pastoraal-werkers en geestelijk verzorgers uit, als ook studenten binnen en buiten de UvH.

De cursus is geaccrediteerd door de SKGV, en professionals die onder dit register vallen kunnen dus studiepunten krijgen in het kader van nascholing.

Waar?

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.

Wanneer?

De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15.00 – 17.00. Koffie en thee worden geserveerd, en na afloop kunnen we napraten bij drankjes en hapjes. De data vindt U hieronder in het programma.

Inschrijven

Toegang is € 20.- per college; indien U voor de gehele reeks inschrijft, is de prijs € 60.- Studenten hebben gratis toegang. U kunt zich hier inschrijven en betalen: https://uvh.paydro.com/vrijheid-verbeelding-zin-zoeken.

Verdiepingstraject

Voor die cursisten die zich verder willen verdiepen in het thema willen we in het najaar van 2020 een verdiepingstraject van vier colleges organiseren, compleet met voorbereidingsopdrachten voor thuis. Deze verdiepingscolleges bestaan voor een belangrijk deel uit het gezamenlijk lezen en becommentariëren van kernteksten. Meer informatie hierover volgt tijdens de cursus in april en mei.

Het verdiepingstraject bouwt voort op de inzichten die de cursisten in de startcursus hebben verkregen, en verplaatst het focus van kennisoverdracht naar gezamenlijk oefenen van vaardigheden aan de hand van close reading en casestudies.

De colleges

In de vier colleges worden actuele kernvragen en -thema’s uit het vrijzinnig gedachtegoed vanuit de filosofie en de theologie behandeld. Daarbij staan in ieder college één of meer belangrijke denkers centraal.

Het zijn interactieve colleges met veel beeld en muziek, en we lezen korte passages die tijdens de les worden uitgedeeld. Er is geen voorbereiding noodzakelijk.

Wat weet u na het volgen van deze cursus?

De cursus verschaft de cursisten in hoe zingeving en spiritualiteit in de huidige tijd worden ervaren en in de praktijk gebracht, en levert instrumenten aan om, aan de hand van het werk van belangrijke, vernieuwende wetenschappers op dit gebied, nieuwe betekenissen van religiositeit en religieus humanisme te ontwikkelen in de eigen werkomgeving.

De toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed

Cursus in vier colleges

door Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Laurens ten Kate brengt de drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf jaar naar buiten in vier colleges: vrijheid, verbeelding, zin zoeken. Hieronder in het programma van de cursus vindt u meer informatie over de inhoud.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden: iedereen die zich bezighoudt met de spanning tussen religie en secularisering in onze laat-moderne wereld, en die deze spanning in zijn of haar leven en werk tegenkomt.

Speciaal nodigen we voorgangers, pastoraal-werkers en geestelijk verzorgers uit, als ook studenten binnen en buiten de UvH.

De cursus is geaccrediteerd door de SKGV, en professionals die onder dit register vallen kunnen dus studiepunten krijgen in het kader van nascholing.

Waar?

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.

Wanneer?

De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15.00 – 17.00. Koffie en thee worden geserveerd, en na afloop kunnen we napraten bij drankjes en hapjes. De data vindt U hieronder in het programma.

Inschrijven

Toegang is € 20.- per college; indien U voor de gehele reeks inschrijft, is de prijs € 60.- Studenten hebben gratis toegang. U kunt zich hier inschrijven en betalen: https://uvh.paydro.com/vrijheid-verbeelding-zin-zoeken.

Verdiepingstraject

Voor die cursisten die zich verder willen verdiepen in het thema willen we in het najaar van 2020 een verdiepingstraject van vier colleges organiseren, compleet met voorbereidingsopdrachten voor thuis. Deze verdiepingscolleges bestaan voor een belangrijk deel uit het gezamenlijk lezen en becommentariëren van kernteksten. Meer informatie hierover volgt tijdens de cursus in april en mei.
Het verdiepingstraject bouwt voort op de inzichten die de cursisten in de startcursus hebben verkregen, en verplaatst het focus van kennisoverdracht naar gezamenlijk oefenen van vaardigheden aan de hand van close reading en casestudies.

De colleges

In de vier colleges worden actuele kernvragen en -thema’s uit het vrijzinnig gedachtegoed vanuit de filosofie en de theologie behandeld. Daarbij staan in ieder college één of meer belangrijke denkers centraal.
Het zijn interactieve colleges met veel beeld en muziek, en we lezen korte passages die tijdens de les worden uitgedeeld. Er is geen voorbereiding noodzakelijk.

Wat weet u na het volgen van deze cursus?

De cursus verschaft de cursisten in hoe zingeving en spiritualiteit in de huidige tijd worden ervaren en in de praktijk gebracht, en levert instrumenten aan om, aan de hand van het werk van belangrijke, vernieuwende wetenschappers op dit gebied, nieuwe betekenissen van religiositeit en religieus humanisme te ontwikkelen in de eigen werkomgeving

Meer informatie over de lezingenreeks »

Deel dit nieuwsbericht