Laden Evenementen

Een aardverschuiving in de geestelijke verzorging? Lopend onderzoek naar geestelijke verzorging dichtbij huis.

Er is veel beweging binnen het werkveld geestelijke verzorging. Aandacht voor spirituele zorg en zinvragen lijkt het tij mee te hebben. Ook of misschien wel juist dan verdient een goede onderbouwing van geestelijke verzorging en een verantwoording van de deels nieuwe financieringsstromen aandacht. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden wordt onderzoek gedaan naar deze nieuwe aandachtsvelden binnen de geestelijke verzorging. Wij richten ons 27 maart specifiek op geestelijke verzorging dichtbij huis: in de palliatieve zorg, binnen de aardbevingsregio en aan de keukentafel/ in de thuiszorg.

De onderzoeksinteresse van de geestelijk verzorgers neemt toe. Steeds vaker participeren zij in lopend onderzoek en in opleidingen krijgen onderzoeksvaardigheden ruim aandacht. Daarmee is het goed dat geestelijk verzorgers de kans krijgen zich van lopend onderzoek op de hoogte te stellen en ook relevante input kunnen geven vanuit hun vakgebied en specifieke werkveld. Die wederzijdse beïnvloeding klinkt logisch, maar is allesbehalve vanzelfsprekend. In de literatuur spreekt men wel van een kloof tussen wetenschap en praktijk. Hoe voer je onderzoek zo uit dat het goed aansluit bij bestaande praktijken? En hoe implementeer je onderzoeksbevindingen zo dat de praktijk er daadwerkelijk zijn voordeel mee doet? Spannende en ook belangrijke vragen waar we actief mee bezig gaan.

Verschillende jonge onderzoekers zullen de stand van zaken binnen hun onderzoek naar geestelijke verzorging dichtbij huis presenteren. Aansluitend wordt in subgroepen met de aanwezigen de relevantie voor de praktijk doorgesproken waarbij input vanuit de deelnemers centraal staat.