Laden Evenementen

Deze studiedagen zijn bedoeld als een inleiding op het werkveld van de geestelijk verzorger aan de hand van een sociografische verkenning van je eigen werksituatie. De deelnemers krijgen inzicht in organisatiekunde, de structuur van het werk, geïntegreerd werken en interdisciplinaire samenwerking.

Specifieke aandacht krijgt de zogenaamde ‘bipolaire grondstructuur’ van de geestelijke verzorging: aan de ene kant de professionele integratie in de instelling en aan de andere kant de ambtelijke vrijplaatspositie. Daarnaast bestaan er trainingssessies voor de organisatie van uw eigen werk en het starten van een persoonlijke leerroute op basis van de aanwezige kennis en ervaring.

Werkvormen in deze week zijn:

  • literatuurstudie en refereren
  • instructie
  • werkanalyse op basis van eigen rapportage
  • groepsbesprekingen
  • leerprocesnota’s

De voorbereidingen voor de studieweek beginnen in uw eigen werksituatie met:

  • het bestuderen van literatuur
  • het maken van een organogram van uw eigen organisatie
  • het schrijven van een rapport over de tijdsbesteding van twee weken

Docenten: dr. Gertie Blaauwendraad en verschillende gastdocenten.

KPV–Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat Nijmegen
Voor alle trainingen en cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij de SKGV en bij de PKN (PE).
De cursus bestaat uit 5 cursusdagen:  28-29-30 nov 2022 en 6-7 maart 2023.
Cursusuren: van 9 – 21.30 uur.
Voor alle informatie en aanmelden, klik HIER. 

Deel dit nieuwsbericht