Actueel: Aankondiging

Op 1 juni om 20.25 uur besteedt KRO-NCRV op NPO 2 aandacht aan het gedenken van overleden. In het programma Voor wie steek jij een kaarsje op? houdt KRO-NCRV de herinnering aan overleden dierbaren levend. Dat doen we door stil te staan bij wie ze waren en wat zij hebben betekend. De uitzending wordt gepresenteerd door Anita Witzier. Via deze link kun je een digitaal kaarsje branden. Ons beroep komt veel in aanraking met mensen in rouw; via deze link kunnen nabestaanden van mensen die in Corona-tijd zijn overleden, een kaars aansteken.

Corona

Op dit deel van de website wordt actuele informatie bijeengebracht voor geestelijk verzorgers. Allereerst zijn er richtlijnen voor hoe te handelen waar geestelijk verzorgers aan gehouden zijn. Daarnaast zijn er op verschillende terreinen documenten gemaakt ván geestelijk verzorgers vóór geestelijk verzorgers. Zo willen we rond een aantal thema’s best practices bijeen brengen om met elkaar te delen. Alle documenten zijn groeidocumenten, die steeds worden aangevuld en bijgesteld naar de laatste inzichten. Hier vind je steeds de laatste versies.

Die thema’s zijn achtereenvolgens:

  • Richtlijnen – richtlijnen voor geestelijk verzorgers.
  • Zorg op afstand– Palliatieve zorg op afstand en digitale presentie. Hier vind je digitale alternatieven voor fysiek contact. Hoe maak je een eenvoudig blog, vlog of youtubefilmpje?
  • Rituelen – religieuze en niet-religieuze afscheidsrituelen onder deze beperkende omstandigheden. Voorbeelden van vieringen in corona-tijd.
  • Ethiek – werkdocumenten voor ethiekondersteuning.
  • Voor medewerkers – initiatieven om collega’s in de zorg te ondersteunen.
  • Nazorg – het groeidocument over nazorg aan patiënten en zorgmedewerkers.
  • In de pers – geestelijke verzorging in het nieuws.
  • In de politiek – politieke ontwikkelingen omtrent geestelijke verzorging.

 

Er zijn een aantal emailadressen aangemaakt m.b.t. tot corona. Deze zijn:
corona@vgvz.nl Voor contact met het Coronateam van de VGVZ.
nazorgcorona@vgvz.nl Voor je bijdrage aan het groeidocument nazorg aan patiënten en medewerkers.
corona-voormedewerkers@vgvz.nl Voor je bijdrage aan het groeidocument over geestelijke verzorging voor medewerkers.