Corona

Op dit deel van de website wordt actuele informatie bijeengebracht voor geestelijk verzorgers. Allereerst zijn er richtlijnen voor hoe te handelen waar geestelijk verzorgers aan gehouden zijn. Daarnaast zijn er op verschillende terreinen documenten gemaakt ván geestelijk verzorgers vóór geestelijk verzorgers. Zo willen we rond een aantal thema’s best practices bijeen brengen om met elkaar te delen. Hier vind je een link naar de best practices Geestelijke verzorging en corona, zoals die in april met VWS gedeeld, ter inspiratie.

Die thema’s zijn achtereenvolgens:

  • Richtlijnen – richtlijnen voor geestelijk verzorgers
  • Digitale herdenking – inspiratie om gedenken vorm te geven in deze bijzondere omstandigheden.
  • Zorg op afstand– Palliatieve zorg op afstand en digitale presentie. Hier vind je digitale alternatieven voor fysiek contact. Hoe maak je een eenvoudig blog, vlog of youtubefilmpje?
  • Rituelen – religieuze en niet-religieuze afscheidsrituelen onder deze beperkende omstandigheden. Voorbeelden van vieringen in corona-tijd.
  • Ethiek – werkdocumenten voor ethiekondersteuning.
  • Voor medewerkers – initiatieven om collega’s in de zorg te ondersteunen.
  • Nazorg – het groeidocument over nazorg aan patiënten en zorgmedewerkers.

 

Mail contact is mogelijk via:
info@vgvz.nl Voor contact met het Coronateam van de VGVZ en je bijdrage aan het groeidocument over geestelijke verzorging voor medewerkers.