Titel onderzoek Zorg voor zingeving. Literatuuronderzoek naar de taak van de huisarts op het gebied van zingeving
Naam onderzoeker Anne Nipius
Naam instelling RUG Godgeleerdheid en Religiewetenschappen
Werkgever n.v.t.
Projectpartners n.v.t.
Mailadres anne.nipius@kpnplanet.nl
Begeleiders Dr. A. Visser-Nieraeth, Dr. J. A. Muthert
Context onderzoek Masterthesis
Korte omschrijving Hoofdvraag van de scriptie was welke rol de huisarts kan hebben op het gebied van aandacht voor zingevingsvragen en spirituele vragen. Dit met het achterliggend doel een bijdrage te leveren aan verheldering van de rol van de huisarts op het gebied van zingeving. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van het aantal oude ouderen en chronisch zieken, verandering in de financiering van de gezondheidszorg en een andere opvatting van gezondheid maakten dat de huisarts meer te maken kreeg met zingevingsproblemen in zijn spreekkamer. Aandacht voor zingeving leidt tot het verminderen van depressieve klachten, een verhoogd -spiritueel- welzijn en kwaliteit van leven, minder zorgconsumptie, beter kunnen omgaan met de effecten van trauma en beter omgaan met de ziekte. De huisarts moet in ieder geval beschikken over basiskennis en vaardigheden op het gebied van zingeving. De basiskennis bestaat uit kennis van zingevingsprocessen, situaties die zingevingsvragen oproepen en het kunnen herkennen van zingevingstaal. De basisvaardigheden bestaan uit een open, presente en empathische houding. De arts moet ook in staat zijn zingevingsproblematiek, of een crisis in zingeving te signaleren en door te verwijzen. De vraag is beantwoord met behulp van literatuuronderzoek.
Type onderzoek Literatuuronderzoek
Discipline Geestelijke verzorging, religiewetenschappen
Trefwoorden Zingeving, huisarts, vormen van aandacht, belemmerende en bevorderende factoren
Website http://ggw.studenttheses.ub.rug.nl/234/
Publicaties Masterthesis: zie link hierboven
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond maart 2017
Datum indiening of aanpassing 15 juni 2017
Contactpersoon Anne Nipius
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.