Verslagen van activiteiten die door de Commissie Wetenschap zijn georganiseerd of ondersteund. Daarnaast de beleidsplannen en jaarverslagen van de Commissie.

Uitnodiging: Symposium Hoor ik er ook bij? Horen wij er wel bij? 8-4-2024

Verslag van het Symposium Building Knowledge for Chaplaincy in Healthcare: Future Directions gehouden op 1 februari 2019 op de Universiteit voor Humanistiek.

De Commissie Wetenschap werkt  op dit moment (juni 2018) aan:

  • Een meerdaagse conferentie in het voorjaar van 2019 rond de internationale positionering van het Case Studies Project Geestelijke Verzorging in het veld van onderzoek. George Fitchett (VS) en Steve Nolan (UK) zijn beiden bereid naar Nederland / Europa te komen. Data volgen.
  •  Verdere opbouw van de kennisbank vindt plaats, o.a. door de digitale ontsluiting van de laatste tien jaargangen van TGV
  • Inventarisatie van rapportage- en registratiesystemen en de mogelijkheden die deze bieden voor geestelijke verzorging. Vooral richt een projectgroep zich op het gebruik van Hix, de aanpassing van de standaardmodule die voor geestelijk verzorgers in dit programma aanwezig is, en op het onderzoeken van mogelijkheden van onderzoek naar dit onderwerp.