Laden Evenementen


Symposium VGVZ commissie wetenschap 2024

Reflectie op de maatschappelijke rol van geestelijk verzorgers aan de hand van onderzoek.

Datum: maandagmiddag 8 april 2024 – 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie:  Utrecht,  In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 C
Kosten: VGVZ-leden €30; niet-leden €37,50; studenten €15, op vertoon van collegekaart
Accreditatie is aangevraagd bij SKGV

Intro

Erbij horen en kunnen meedoen is fundamenteel. Dat zien we in het vak geestelijke verzorging terug in een sterke gerichtheid op ‘bestaansbevestiging’ in individuele contacten (Kenniswerkplaatspublicatie Damen et al. 2024). In de politiek wordt ‘bestaanszekerheid’ gemunt, zowel voor situaties van armoede maar ook voor andere maatschappelijke omstandigheden die onzekerheid veroorzaken, en die ertoe leiden dat mensen niet vanzelfsprekend kunnen meedoen. Wat betekent dit laatste concreet voor de inzet van geestelijk verzorgers in hun zorg voor mensen die op zoek zijn naar bestaansbevestiging voorbij de individuele relatie? Met andere woorden: hoe komen maatschappelijke thema’s binnen in het werk van geestelijk verzorgers, en wat doen zij ermee? Hoe kan de beroepsgroep rond maatschappelijke thema’s een rol spelen op zowel micro, als op meso- en macroniveau?

In dit symposium gaan we na wat lopend en recent onderzoek ons leert over hoe geestelijk verzorgers balanceren tussen deze verschillende niveaus. Wat hoort bij het vak en waar liggen er grenzen?

Voor wie?

Doelgroep: geestelijk verzorgers, onderzoekers, studenten geestelijke verzorging en andere geïnteresseerden met interesse voor maatschappelijke thema’s en nieuwe vakontwikkelingen.

Programma
13.00 uur Inloop
13.30 uur Opening door middagvoorzitter en voorzitter van de Commissie Wetenschap, prof. Hanneke Muthert

  • Hoofdlezing door prof. André Mulder – “Erbij horen: over snelle auto’s, belonging en de rol van de geestelijk verzorger.”
  • Geestelijke verzorging bij genderbevestigende trajecten – Lenneke Post en Dalin Veldman
  • Het verhaal van Anita, beeldcolumn door geestelijk verzorger Anton Koolwijk rond ‘roze ouderen’

Pauze tot 15.00 uur

  • Aandacht voor zingeving bij mensen die laaggeletterd zijn, door Sujin Rosie PhD
  • Under my skin, beeldcolumn door geestelijk verzorger Roy Clermons rond ‘tatoeages’
  • De rol van geestelijk verzorgers bij het omgaan met morele verwonding, door Laura Mudde PhD
  • Hé, geestelijk verzorger, jij hoort er ook bij! Ingezonden brief vanuit het sociaal domein, door Veronique Vaarten, werkzaam bij welzijnsorganisatie wmo radar in Rotterdam

We besluiten met een plenaire discussie, aan de hand van stellingen die door de sprekers zijn ingebracht.

16.30 uur Afsluiting met daarna uitgebreide hapjes en drankje.
17.00 uur Einde

Aanmelden? Klik hier. Aanmelding sluit 2 april om 17.00 uur.

Deel dit nieuwsbericht