1. Van de redactie

2. Uitvoeringstoets geestelijke verzorging

3. Uitvoeringstoets geestelijk verzorging onder de loep

4. Wat moet je d’r mee, met die DBC?

5. Aardige zusters (Column)

6. Loopbaanontwikkeling bij geestelijke verzorgers

7. Inspiratie in beeld

8. De vraag naar het domein

9. Contingentie en religieus-exitentiële zorg

10. Zending of geen zending

11. Religieuze identiteit in meervoud

12. Poëzie

13. Om heil en genezing te vinden

14. Boeken