Op deze pagina vind je de presentaties van de studiedag EPD ‘Wie schrijft die blijft’ van 30 mei 2023.

Inleiding Rob Vos – Wie schrijft die blijft

Artikel Charting by Chaplains in Healthcare : White Paper of the European Research Institute for Chaplains in HealthCare (ERICH)

Lezing Leon Haszing – Toegang tot het EPD voor Geestelijk Verzorgers

Wim Smeets – Op weg naar landelijke en Europese consensus over rapportage geestelijke verzorging

Verslag Studiedag