Op deze pagina vind je de presentaties van het Open Platform ‘Levensbeschouwelijke legtitimatie’ van 7 november 2023.

Verslag Open Platform

Welkomswoord door Sylvie de Kubber (bestuurslid Sectoren) en Elsbeth Littooij (voorzitter bestuur)

Presentatie Levensbeschouwelijke legitimatie door Ralf Smeets – directeur

Van elke sector vertelde een afgevaardigde iets over de vraag “Hoe speelt je levensbeschouwing een rol in jouw werk als geestelijk verzorger?” vanuit de persoonlijke insteek.

  • SING: Jelle Backhuis
  • Orthodox: Rodion Adam
  • Hindoeistisch: Rawie Senath
  • Protestants: Theo de Zwart/Anja Bruijkers
  • Humanistisch: Daan Stoffer
  • Joods: Afwezig
  • Islamitisch: Aynur Kus Bilgic
  • Katholiek: Marieke Termeer/Jan Peter Versteege
  • Boeddhistisch: afwezig