GEGEVENS BESTUUR EN DE RADEN

Om onderstaande lijst up-to-date te houden vragen wij alle werkveldraden en sectoren ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

BESTUUR VGVZ

Voorzitter: Moritz Pfähler
Secretaris: Guido Schürmann – Beroepsontwikkeling en innovatie: guidoschurmann@vgvz.nl
Penningmeester: Hans Schepers; penningmeester@vgvz.nl
Overige leden en portefeuilles:
Freda Dröes – Wetenschap, kwaliteitsregister en opleidingen
Wilma Geerdink – Werkvelden
Cees Smit – Levensbeschouwelijke sectoren

WERKVELDEN

Werkveldraad eerstelijns GV

voorzitter: Charlotte Molenaar
secretaris: mw. L. ter Elst
info@aandachtvoorieder.nl
leden: dhr. M. van der Put
dhr. Martin Ruiter

Werkveldraad jeugdzorg

Voorzitter:
mevr. A. Lammers
Hoenderloo-Groep
Kampheuvellaan 34
7351 DA Hoenderloo
Email: alammers@pluryn.nl
tel. 055 – 378 8828 (w)

tel. 06 – 1530 6393 (w)

Secretaris:
Alida Groeneveld
Expertisecentrum Advisium Ermelo en Groot Emaus ‘s Heeren Loo Zorggroep
Postbus 550
3850 AN  Ermelo
Email: alida.groeneveld@sheerenloo.nl
tel. 06-13078156

Werkveldraad psychiatrie

Voorzitter: mw. E. van Duijvenbooden, GGZ Eindhoven.
GGZ Eindhoven
040 – 297 0620
Secretaris: dhr. drs. M. Gilhuis
Prins Constantijnweg 48-54
3066 TA Rotterdam
tel. 088 – 358 50 55
tel. 06 – 15 03 77 49
Leden:
mw. drs. M. Moolenaar
Parnassiabavogroep
070 – 391 7233
mw. drs. K. van Roermund
GGZ Altrecht
030 – 230 8888
E-mail: k.van.roermund@altrecht.nl
dhr. drs. Gerson Gilhuis
Geestelijk Verzorger Arkin
06 – 29 55 55 20
E-mail: Gerson.Gilhuis@arkin.nl
mw. drs. C. Terlouw
Tactus verslavingszorg
06 – 5120 4823
E-mail: c.terlouw@tactus.nl

Werkveldraad revalidatie

Voorzitter: mw. ds. E.C. Littooij
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
tel. 0629276384 (p)
tel. 0206071795 (w)
Secretaris: dhr. drs. ir. H. Bosma
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
tel. 0297321460 (p)
tel. 0206071795 (w)
Email: h.bosma@reade.nl

Werkveldraad verpleeg-en verzorgingshuiszorg

Voorzitter:  Mw. drs. Hanneke Keur
Stichting Evean Zorg
Telefoon: 06-42564126
E-mail: hkeur@evean.nl

Secretaris: Mw. drs. E. Kersbergen
AxionContinu, locatie Ingelanden, De Componist
Louis Armstronglaan 800
3543 EB Utrecht
Telefoon: 030 – 686 7800
E-mail: ekersbergen@casema.nl

Mw. drs. Marjanne Lam (kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel: 034-4671682
E-mail: mlam@szr.nl

Mw. Brita Stern
Evean Eduard Douwes Dekker
Schoenerstraat 11
1034 XZ Amsterdam
Tel: 020-6312933
E-mail: bstern@evean.nl

Mw. Thecla van Aart
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Genemuidenstraat 4
8304 GC Emmeloord
Tel: (061) 014-8552
E-mail: t.vanaart@zorggroep-onl.nl

Dhr. drs. Ronald Balk
Woonzorgcentrum Vredenoord
Prins Alexanderweg 2
3712 AA Huis ter Heide
Tel: 030-6931665
E-mail: r.balk@vredenoord.nl

 

Werkveldraad verstandelijk gehandicaptenzorg

Secretaris: Mw. Ds E.C. Cazemier
Amsta
Email: E.Cazemier@amsta.nl

Werkveldraad ziekenhuizen

Voorzitter:
secretaris:

Leden:

Marjanne Dijk
Isala, Zwolle
038 – 424 43 35
E-mail: ma.e.dijk@isala.nl

Ellen Enderlé
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
040 – 888 9580
E-mail: E.Enderle@mmc.nl

Annemieke Kuin
Westfriesgasthuis
0229-208664
E-mail: A.Kuin@westfriesgasthuis.nl

Adri Spelt
UMCG
050-3613883
E-mail: a.spelt@umcg.nl

LEVENSBESCHOUWELIJKE SECTOREN

Boeddhistische sector

Voorzitter: Dhr. J. (Jacco) van de Velden, MA
Secretaris: vacature
Lid: Dhr. drs. S. (Stef) Lauwers
Contact: boeddhismeVGVZ@outlook.com

Hindoe sector

Leden:
dhr. R. Sewnath

Krokusstraat 10, 1338 TC Almere

Telefoon: 06 – 1269 0801 (privé)
E-mail: rawiesewnath@hotmail.com

Humanistische sector

Voorzitter: Daan Stoffer
Geestelijk Verzorger Arkin
tel. +31 88 505 1220 (alg. nr.)
E-mail: daan.stoffer@arkin.nl

Secretaris: Irene van Bentem
Geestelijk verzorger Nieuw Unicum
tel. 023-5761212 (alg. nr.) en 5761327 (direct)
email: ivanbentem@nieuwunicum.nl

Lid: Gerjos Hengelaar
Geestelijk verzorger bij defensie
GJ.Hengelaar@mindef.nl

Institutioneel niet gezondenen sector (SING)

Secretaris
Ada Byrnes
mailadres: secretarissing@gmail.com

Voorzitter
Nynke Kroodsma

Leden
Janie van Middelkoop
Thomas van Heerde
Nieske Willems

Islamitische sector

Op dit moment neemt Adem Kose de islamitische sectorraad waar.
Voor vragen over de islamitische sector, neem contact op via: a.kose@amc.uva.nl of adem.kose@arkin.nl

Joodse sector

Rabbijn J.S. Jacobs
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063
1180 EB Amstelveen
tel. 0334799247 (p)
tel. 0205457200 (w)

Katholieke sector

Voorzitter: mw. drs. G.M. Pieper
Verpleeghuis de Hartkamp
Jan van Arkelstraat 15
8101 EN Raalte
tel. 06-23100228
G.Pieper@carinova.nl
Secretaris: mw. drs. W.E.M. Hoogendoorn
MCHaaglanden
Postbus 432
2501 CK Den Haag
070 3302557 Westeinde (di-woe-do)
070-3574059 Antoniushove (vrij)
Leden:
Mw. M.B.E.M. Kievits MA
Stichting: Vivent, ‘s Hertogenbosch
Werkveld: Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie)
E-mail: m.kievits@vivent.nl
Telefoonnummer: 06-52609907
dhr. dr. J.A.G.M. van der Wal
Stichting: Pro Persona GGz Nijmegen
Werkveld: Geestelijke gezondheidszorg
E-mailadres: j.van.der.wal@propersona.nl
Telefoonnummer: 024-3283283

Intramuraal:
Naam: Drs. J.A.H. van Wijk
Stichting: Marente, Voorhout
Werkveld: Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie)
E-mailadres: hans.vanwijk@marente.nl (werk)
Telefoonnummer: 06-13071637 (werk)
Eerste lijn:
Telefoonnummer 06-25463796/0252-866261
E-mailadres:jahvanwijk@quicknet.nl
Website: www.jahvanwijk.nl

 

Protestantse sector

Voorzitter: mw. drs. W.Uijtdewilligen
Groene Hart Ziekenhuis
Postbus 1098
2800 BB Gouda
Secretaris:
mw. drs. S. Visser
Geestelijk Verzorger
St. Antoniusziekenhuis locatie Nieuwegein
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
telefoon werk: 088 – 320 7013
E-mail: s.visser@antoniusziekenhuis.nl
Leden:

Dhr. drs. M.V.R. Pfähler

Dhr. P.A.A. Nauta

Ereleden van het bestuur

dhr. drs. J.L.J. Peeters
dhr. J. Dornseiffen
dhr. drs. H.J. Nieuwenhuis
dhr. drs R.W.M. Hekking
dhr. drs Jaap Doolaard
dhr. Simon Evers

Lid van verdienste

dhr. drs. J. H. Mooren

Klachtencommissie

Klachten rond beroepscode en beroepsethiek kunnen worden ingediend bij de secretaris:
dhr. Rico Sneller (r.kremer@respectzorggroep.nl).

College van Beroep

Secretaris: dhr. drs. T.M.C. Bos
De Gelderse Roos
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze
tel. 0264833111 (w)