GEGEVENS BESTUUR EN DE RADEN

Om onderstaande lijst up-to-date te houden vragen wij alle werkveldraden en sectoren ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

BESTUUR VGVZ

Voorzitter: Moritz Pfähler
Secretaris: Hans Schepers (ad interim)
Penningmeester: Hans Schepers; penningmeester@vgvz.nl
Overige leden en portefeuilles:
Freda Dröes – Wetenschap, kwaliteitsregister en opleidingen
Wilma Geerdink – Werkvelden
Cees Smit – Levensbeschouwelijke sectoren

WERKVELDEN

Werkveldraad eerstelijns GV

Voorzitter: Maurice van der Put (2014)
Communicatie extern

Secretaris: Liesbeth ter Elst
Communicatie intern
E-mail: gvthuis@vgvz.nl

Charlotte Molenaar (2016)
Algemeen lid

Karin Seijdell (2019)
Beroepsprofilering & Zichtbaarheid

Vacant: algemeen lid

 

Werkveldraad jeugdzorg

Voorzitter:
Wija van der Kaaden
wvdkaaden@bartimeus.nl
tel. 06-42312717

Secretaris:
Alida Groeneveld
Expertisecentrum Advisium Ermelo en Groot Emaus ‘s Heeren Loo Zorggroep
Postbus 550
3850 AN  Ermelo
Email: alida.groeneveld@sheerenloo.nl
tel. 06-13078156

Werkveldraad psychiatrie

Voorzitter: Lisa van Duijvenbooden, GGZ Eindhoven.
GGZ Eindhoven
040 – 297 0620
Secretaris: dhr. drs. M. Gilhuis
Prins Constantijnweg 48-54
3066 TA Rotterdam
tel. 088 – 358 50 55
tel. 06 – 15 03 77 49
Leden:

Karien van Roermund
GGZ Altrecht
030 – 230 8888
E-mail: k.van.roermund@altrecht.nl

Martine Moolenaar
Parnassiabavogroep
070 – 391 7233
E-mail: m.moolenaar@parnassiabavogroep.nl

Gerson Gilhuis
Geestelijk Verzorger Arkin
06 – 29 55 55 20
E-mail: Gerson.Gilhuis@arkin.nl

Cisca Terlouw
Tactus verslavingszorg
06 – 5120 4823
E-mail: c.terlouw@tactus.nl

Gerline de Jong
GGz In Geest
023-5832283
g.dejong@ggzingeest.nl

 

Werkveldraad revalidatie

Voorzitter: mw. ds. E.C. Littooij
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
tel. 0629276384 (p)
tel. 0206071795 (w)
Secretaris: dhr. drs. ir. H. Bosma
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
tel. 0297321460 (p)
tel. 0206071795 (w)

Werkveldraad verpleeg-en verzorgingshuiszorg

Mw. drs. Marjanne Lam (tevens kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel: 034-4671682
E-mail: mlam@szr.nl

Mw. Brita Stern
Evean Eduard Douwes Dekker
Schoenerstraat 11
1034 XZ Amsterdam
Tel: 020-6312933
E-mail: bstern@evean.nl

Mw. Thecla van Aart
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Genemuidenstraat 4
8304 GC Emmeloord
Tel: (061) 014-8552
E-mail: t.vanaart@zorggroep-onl.nl

Dhr. Bart Niek van de Zedde
Cordaan, locatie De Die
Loenermark 900
1025 VR Amsterdam
Tel: 0614711687
E-mail: bvdzedde@cordaan.nl

Werkveldraad mensen met een beperking

Secretaris: Anouk Helmich.
Anouk.helmich@sheerenloo.nl

Werkveldraad ziekenhuizen

Adri Spelt
UMCG
050-3613883
E-mail: a.spelt@umcg.nl

Annemieke Kuin
Westfriesgasthuis
0229-208664
E-mail: A.Kuin@westfriesgasthuis.nl

 

LEVENSBESCHOUWELIJKE SECTOREN

Boeddhistische sector

Voorzitter: Dhr. J. (Jacco) van de Velden, MA
Secretaris: vacature
Lid: Dhr. drs. S. (Stef) Lauwers
Contact: boeddhismeVGVZ@outlook.com

Hindoe sector

Leden:
dhr. R. Sewnath

Krokusstraat 10, 1338 TC Almere

Telefoon: 06 – 1269 0801 (privé)
E-mail: rawiesewnath@hotmail.com

Voorzitter:  dhr. Karan Gokoel
E-mail: karangokoel@outlook.com

Humanistische sector

Voorzitter: Daan Stoffer
Geestelijk Verzorger Arkin
tel. +31 88 505 1220 (alg. nr.)
E-mail: daan.stoffer@arkin.nl

Lid: Gerjos Hengelaar
Geestelijk verzorger bij defensie
GJ.Hengelaar@mindef.nl

Institutioneel niet gezondenen sector (SING)

Voorzitter: Thomas van Heerde
Secretaris: Ada Byrnes

Leden:
Janie van Middelkoop
Anne Ebenau
Rob van Grinsven

Vert. RING: Nieske Willems

Contact: secretarissing@gmail.com

Islamitische sector

Voorzitter: mevr. A. Zerouali

Secretaris: mevr. S. El Ayachi
E-mail: sectorislam@vgvz.nl

Algemene bestuurslid/ penningmeester: dhr. H. Stranjac

Joodse sector

Rabbijn J.S. Jacobs
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063
1180 EB Amstelveen
tel. 0205457200

Katholieke sector

Intramuraal:
Naam: Drs. G.M. Pieper (voorzitter)
Stichting: Carinova, De Hartkamp (in Raalte)
Werkveld: Verpleeghuiszorg
E-mailadres: G.Pieper@carinova.nl
Telefoonnummer: 06-23100228
Eerste lijn:
Telefoonnummer: 06-10449013
E-mailadres: g.pieper@telfort.nl

Intramuraal:
Naam: Drs. J.A.H. van Wijk (secretaris)
Stichting: Marente, Voorhout
Werkveld: Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie)
E-mailadres: hans.vanwijk@marente.nl (werk)
Telefoonnummer: 06-13071637 (werk)
Eerste lijn:
Telefoonnummer 06-25463796/0252-866261
E-mailadres:jahvanwijk@quicknet.nl
Website: www.jahvanwijk.nl

Leden:

Naam: Dr. J.J.A.G.M. Van der Wal
Stichting: Pro Persona GGz Nijmegen
Werkveld: Geestelijke gezondheidszorg
E-mailadres: j.van.der.wal@propersona.nl
Telefoonnummer: 024-3283283

Naam: Drs. A.H.J.M. de Haan
Stichting: St. Antonius Ziekenhuis
Werkveld: Ziekenhuis
E-mailadres: a.haan@antoniusziekenhuis.nl (werk)
Telefoonnummer: 088- 3207015 (werk)

Naam: Marieke Termeer MA
Stichting: Lunet zorg, Eindhoven
Werkveld: Mensen met een beperking
E-mailadres: m.termeer@lunetzorg.nl (werk)
Telefoonnummer: 088 551 5000 (werk)

 

Protestantse sector

Voorzitter
Pieter Nauta
De Kreek, Leeuweriklaan, 2691 CK ‘s –Gravenzande
p.nauta@pietervanforeest.nl
tel werk: 0174-419500

Secretaris
Simone Visser
St. Antoniusziekenhuis locatie Nieuwegein
Koekoekslaan 1 Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
s.visser@antoniusziekenhuis
simone.ubuntu@gmail.com
tel werk: 088-3207013