Laden Evenementen
Titel event
  Verdiepingsdag Mystiek als spirituele bron
Doelgroep
  Geestelijk verzorgers en overige belangstellenden (pastores, studenten, geestelijk begeleiders)
Datum
  20/03/2023
Tijd
  09:00
Locatie
  Fysiek
Locatie fysiek
  Dorpsplein 14
Hurwenen 5327 AS
Map It
Beschrijving event
  Mystiek en mystieke ervaringen zijn een belangrijke bron van spiritualiteit. Door de eeuwen heen zijn er mystici of mystieke tradities geweest die grote invloed uitoefenden op de filosofie en de theologie, op de kunst en de cultuur in bredere zin. Deelnemers maken (nader) kennis met de rijke mystieke traditie en haar hedendaagse gestalten. Meister Eckhart komt uitgebreid aan de orde, wiens inzichten (zoals ontlediging, onthechting, gelatenheid, zelf-verlies en niet-weten) nog steeds filosofen en dichters inspireert. Er is aandacht voor natuurmystiek en mystieke ervaringen in relatie tot de kunsten.
Via diverse werkvormen komen vragen aan de orde als: Wat is de plek die mystiek inneemt in jouw eigen spiritualiteit? Welke mystieke ervaringen herken jijzelf, en hoe zou je die verder kunnen ontwikkelen en voeden?
Programma event
  Er is een bijeenkomst van 8 uur. In het programma onder andere:
Korte inleiding in de mystiek, kenmerken en karakteristieken; opdracht: delen van mystieke teksten; stilte meditatie; Eckhart’s preek over de armen van geest (korte inleiding), lectio divina van een concrete passage uit die preek; William James over mystiek (inleiding Hetty Zock); gedicht van Rumi; meditatieve wandeling; aardse mystiek (inleiding), de kunst van het waarnemen en de verwondering; kunstmeditatie aan de hand van werk van Rothko; en mystiek in het werk (hoort mystiek bij spiritualiteit, is er ruimte voor contemplatie?)
Spreker(s) event
  dr. A. Kooijman, prof. dr. H Zock, drs. E. K. Verhagen MA
Organisator(s) event
  praktijk De Beken Zwolle
Website event
  https://debekenzwolle.nl/cursus-mystiek.html
Kosten
  -195,00 €
Aanmelden via
  https://debekenzwolle.nl/cursus-mystiek.html
SKGV accreditatie
 
  • SKGV accreditatie

Deel dit nieuwsbericht