Laden Evenementen

Sinds twee jaar werkt een VGVZ-werkgroep ‘Registratie en rapportage GV’ aan het verbeteren en standaardiseren van de rapportage door geestelijk verzorgers in het elektronisch patiëntendossier. In eerste instantie gebeurde dit door collega’s die in ziekenhuizen werken met het HiX-systeem. Intussen is de scope van de werkgroep verbreed, en is ook de eerste lijn en de verpleeghuissector in beeld. Graag willen we nu een volgende stap zetten. Daarbij gaat het erom de collega’s in ziekenhuizen die met EPIC werken te betrekken (wij zouden van elk ziekenhuis waar EPIC gebruikt wordt één collega willen verwelkomen).
Deze uitnodiging is daarom in eerste instantie naar hen gericht, maar ook naar andere collega’s die meer willen weten over de resultaten tot hiertoe en de mogelijke implementatie in hun werk.

U bent allen uitgenodigd op 13 februari in het AMC, ruimte H4-290 van 15.00  tot 17.00 uur (Verzamelen bij het Stiltecentrum van het AMC om  14:45 om dan samen naar het lokaal te gaan)

Mede namens Simon Evers (OLVG) en Hantie Kotze (AMC) stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. Warm aanbevolen om deze uitnodiging ook aan anderen te sturen.
Wim Smeets

Deel dit nieuwsbericht