Laden Evenementen

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het uitvoeren van rituelen aan het bed en in een groep. Dit kunnen liturgische rituelen zijn of zelf ontworpen moderne rituelen.

De eerste drie bijeenkomsten worden geleid door drs. Ekkehard Muth en zullen focussen op religieuze rituelen. Je helpt de ander om zich te verbinden met het mysterie. Niemand kan het mysterie doorgronden, ook de gv’er niet, het overstijgt jullie allebei. Misschien ervaar je het mysterie niet, of heb je er geen behoefte aan, misschien ervaar je het op een andere manier (in een andere traditie/godsdienst), toch ben je voorganger naar het mysterie, je bent de mystagoog, die met zijn tools en competentie de ruimte en de situatie creëert waarin de ander (of jullie samen) het mysterie kunnen ervaren. Hoe je dit doet gaan we bespreken en ook oefenen. Graag voor deze dagen een ritueel meenemen dat je wilt oefenen.

De vierde bijeenkomst wordt geleid door dr. Meile Heessels. Zij is antropoloog en zal focussen op seculiere rituelen. Hoe ontwerp je die? Naar welke bronnen kun je op zoek, bij jezelf en de ander? Wat is van belang bij een zorgvuldige uitvoering, welke rollen zijn van belang? Ook op deze dag wordt geoefend. Voor deze dag graag een levensvraag meenemen uit je eigen praktijk, die niet direct religieus gerelateerd is/lijkt

Zie voor meer informatie:
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/cursus-liturgie-en-ritueel-handelen

Deel dit nieuwsbericht