Laden Evenementen

Dit open platform staat in het teken van de nieuw te ontwikkelen beroepsstandaard. De directeur VGVZ geeft een historische schets van de achtergronden van de levensbeschouwelijke legitimatie. Na deze inleiding zullen vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren een pitch geven over hoe huns inziens levensbeschouwelijke identiteit een rol zou moeten spelen in de beroepspraktijk. Opvolgend gaan de deelnemers uiteen om te praten over de vraag hoe in de praktijk hun levensbeschouwelijke identiteit een rol speelt in hun beroepspraktijk. Dit alles met het oog op de nieuwe versie van de beroepsstandaard. Locatie is de Ulu Moskee in Utrecht.

Programma

13:00 uur Inloop
13:30 uur Opening: aanleiding, inleiding door Elsbeth Littooij en Sylvie de Kubber
14:00 uur Presentatie door Ralf Smeets
14:30 uur Pauze
14:45 uur Pitches levensbeschouwingen
Hoe speelt je levensbeschouwing een rol in jouw werk als geestelijk verzorger?
Van elke sector vertelt een afgevaardigde iets over deze vraag vanuit de persoonlijke insteek.
15:30 uur Dialoogtafels over levensbeschouwelijke identiteit in het werk (format Wereldcafé)
16:15 uur Plenaire terugkomst, verzamelen inbreng
16:30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

 

Meld je via de volgende link aan: aanmelden Open Platform

Deel dit nieuwsbericht