Laden Evenementen

Mystiek en mystieke ervaringen zijn een belangrijke bron van spiritualiteit. Door de eeuwen heen zijn er mystici of mystieke tradities geweest die grote invloed uitoefenden op de filosofie en de theologie, op de kunst en de cultuur in bredere zin. Deelnemers maken (nader) kennis met de rijke mystieke traditie en haar hedendaagse gestalten. Meister Eckhart komt uitgebreid aan de orde, wiens inzichten (zoals ontlediging, onthechting, gelatenheid, zelf-verlies en niet-weten) nog steeds filosofen en dichters inspireert. Er is aandacht voor natuurmystiek en mystieke ervaringen in relatie tot de kunsten.
Via diverse werkvormen komen vragen aan de orde als: Wat is de plek die mystiek inneemt in jouw eigen spiritualiteit? Welke mystieke ervaringen herken jijzelf, en hoe zou je die verder kunnen ontwikkelen en voeden?

Leerdoelen:

De deelnemers maken kennis met religieuze en aardse mystieke tradities en verschillende aspecten van mystiek (ontlediging, focus en verwondering), via kunst en muziek;
De deelnemers reflecteren op hun eigen affiniteit met mystiek of aspecten daarvan, en de betekenis daarvan voor hun eigen spiritualiteit;
De deelnemers ontdekken hoe zij hun eigen mystieke ervaringen (of het belang ervan) kunnen integreren in hun leven en werk.

Aantal deelnemers: ±12 (max. 15)

Aantal contacturen: 1 bijeenkomst van 8 uur

Begeleiders: Dr. Arie Kooijman, Prof. dr. Hetty Zock en drs. Etje Verhagen MA

In het programma onder andere:
Korte inleiding in de mystiek, kenmerken en karakteristieken; opdracht: delen van mystieke teksten; stilte meditatie; Eckhart’s preek over de armen van geest (korte inleiding), lectio divina van een concrete passage uit die preek; William James over mystiek (inleiding Hetty Zock); gedicht van Rumi; meditatieve wandeling; aardse mystiek (inleiding), de kunst van het waarnemen en de verwondering; en mystiek in het werk (hoort mystiek bij spiritualiteit, is er ruimte voor contemplatie?).

Aantal uren zelfstudie: 8 uur voorbereiding: opdrachten, literatuurstudie en het schrijven van een kort reflectieverslag

Accreditatie SKGV: spiritualiteit en levensbeschouwing 1,5 punt

Deel dit nieuwsbericht