Laden Evenementen

Congres Grijs en van de wijs

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom ook naar de geactualiseerde editie van ‘Grijs en van de wijs’
in Noord-Nederland (Wolvega) of Midden-Nederland (Amersfoort).

Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
 • Depressie bij ouderen – symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
 • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag – inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
 • Integrale aanpak – samenwerking

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:

A – Onbegrepen gedrag bij dementie
B – Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg

Geaccrediteerd door V&VN, registerplein, LV POH-GGZ, ABC1, FGzPt, SKGV

Datum, tijd en cursuslocatie:
Het congres ‘Grijs en van de wijs’ is van 09:30 tot 16:30 uur.

Op dinsdag 14 april vindt dit congres plaats in Van der Valk hotel Wolvega
Editie Noord-Nederland: https://www.medilex.nl/congressen/psychiatrieouderenzorg_friesland/congres

en op woensdag 23 september 2020 in NH Hotel, Amersfoort
Editie Midden-Nederlandhttps://www.medilex.nl/congressen/psychiatrieouderenzorg/congres

Dit congres is bedoeld voor:

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Verpleegkundig specialisten
 • Psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Huisartsen

En overige geïnteresseerden

Accreditatie:
Voor deze studiedag is accreditatie toegekend voor:

 • Verpleegkundigen en verzorgenden – Kwaliteitsregister V&V (6pnt toegekend) *
 • Verpleegkundig specialisten – RSV – 6  pnt **
 • Specialisten ouderengeneeskunde – ABAN/Verenso ABC1 – 6 pnt
 • Huisartsen – ABAN ABC1 – 6 pnt
 • Praktijkondersteuners – LV POH-GGZ – 6 pnt
 • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen – Registerplein – 6 pnt
 • Vaktherapeuten (SRVB)
 • Geestelijk verzorgers – SKGV -1,5 pnt – vakbekwaamheid
 • Vaktherapeuten – Register Vaktherapie – 6 pnt

Heeft u een suggestie voor accreditatie? Mail dan uw verzoek e.maree@medilex.nl en wij nemen uw verzoek in overweging.

Deel dit nieuwsbericht