Laden Evenementen

Symposium ‘Wie schrijft die blijft’

30 Mei 10.00-17.00
Locatie: Observant Amersfoort

Op 30 mei 2023 kunnen geestelijk verzorgers vanuit alle werkvelden met elkaar aan de slag over hun gebruik van een elektronisch zorgdossier. De werkgroep Elektronisch Patiëntendossier van de VGVZ organiseert het symposium in Amersfoort. Het symposium schept ruimte voor fundamentele discussie en voor de verbetering van de eigen praktijk. Deze activiteit sluit aan op het Europees discours. De werkgroep hoopt een groeiende consensus in Nederland te bewerkstelligen. De onderlinge discussie en het voortschrijdend inzicht binnen de beroepsgroep zijn het gewenste resultaat.

In de Nederlandse zorgpraktijk zijn er nog steeds veel meningsverschillen over het registreren door geestelijk verzorgers in een elektronisch zorgdossier. Ook in internationale literatuur is thema controversieel besproken. De tegenstrijdige benaderingen hebben vooral te maken met vragen over vertrouwelijkheid, privacyregels en bestuurlijke belangen.

Met het oog op een gezamenlijke professionele praktijk publiceerde het European Research Institute for Chaplains in HealthCare (ERICH) in 2021 een White Paper over registratie door spiritueel zorgverleners/geestelijk verzorgers in elektronische patiëntendossiers. Dit stuk pleit voor een verbindende praktijk voor de belangen van de patiënten en hun familie, van samenwerkende disciplines en van de beroepsgroep in de samenleving.

Het symposium is in de ochtend vooral gewijd aan de plenaire fundamentele discussie, waarin de eigen praktijk kritisch tegen het licht kan worden gehouden. Het gesprek wordt voorafgegaan door twee impulsen. Léon Haszing staat stil bij de ethische en juridische dimensie. Hans Evers biedt een aantal gedachten over de relatie tussen beroepsopvatting en registratiepraktijk.

In de middag spreekt Wim Smeets over de inhoud van het White paper en de internationale stand van zaken. Aansluitend kunnen de deelnemers in kleinere groepen per werkveld reflecteren op voorbeelden uit de praktijk.

Voorzitter van de dag is Rob Vos, voorzitter van de werkgroep EPD. De subgroepen worden door collega’s uit de verschillende werkvelden geleid.

Tijden:

  • 09.30 – 10.00 uur: inloop:
  • 10.00 uur: opening
  • 12.30 uur :lunch
  • 16.00: einde van de studiedag
  • 17.00 uur: borrel

SKGV accreditatie zal worden aangevraagd.

Prijs:

  • Niet-leden:140 euro
  • Ledenprijs: 125 euro
  • Student-leden: 65 euro

 

Aan-/Afmelden kon uiterlijk t/m 22 mei, daarna is restitutie niet mogelijk.

 

 

Deel dit nieuwsbericht