Het Open Platform stond in het teken van de nieuw te ontwikkelen beroepsstandaard.

Ralf Smeets directeur nam ons mee in de historische schets van de achtergronden van de levensbeschouwelijke legitimatie. De nieuwe beroepsstandaard, in opvolging van de vorige uit 2015, heeft twee redenen. Er is namelijk behoefte aan een nog duidelijker en explicieter gedragen te laten gedragen worden beroepstandaard door alle werkvelden. Daarnaast is de huidige levensbeschouwelijke legitimatie goed, maar is het nodig om deze beter uit te leggen en hier beter mee om te gaan. De praktijk laat namelijk zien dat dit vaak lastig te handhaven is.

Van elke sector vertelde een afgevaardigde iets over de vraag “Hoe speelt je levensbeschouwing een rol in jouw werk als geestelijk verzorger?” vanuit de persoonlijke insteek.

Klik hier voor de pagina met de powerpoints en het verslag van het Open Platform.