Op 4 april was er een goedbezocht Open Platform. Thema’s: het competentieprofiel van de geestelijk verzorger van de toekomst en de beroepsstandaard. De discussie geeft voeding voor het meerjarenbeleidsplan van de VGVZ. De staf werkt de resultaten de komende tijd uit. Als dit gereed is, wordt dit naar de leden van de VGVZ gecommuniceerd.