Titel onderzoek Zinvolle doelen in de revalidatie (Meaningful goals in rehabilitation)
Naam onderzoeker Suzan Doodeman en Elsbeth Littooij
Naam instelling Amsterdam Rehabilitation Research Center Reade; UMC Amsterdam, locatie VUmc
Werkgever Reade, UMC Amsterdam, locatie VUmc
Projectpartners Amsterdam Rehabilitation Research Center Reade; UMC Amsterdam, locatie VUmc; Hogeschool Arnhem Nijmegen
Mailadres e.littooij@reade.nls.doodeman@vumc.nl
Begeleiders Prof. dr. J. Dekker; dr. V. de Groot
Context onderzoek Onderzoeksprogramma, ontwikkelen interventie en training
Korte omschrijving

Op 1 april 2018 is het project ‘Zinvolle doelen in de revalidatie’ van start gegaan. Het stellen van doelen is een wezenlijk onderdeel van het proces van revalidatie. Persoonlijke doelen geven richting aan het proces van revalidatie. Echter, zowel revalidatieartsen als cliënten geven aan dat het moeilijk is doelen te formuleren die voor de cliënt persoonlijk betekenis hebben. Wij hebben onderzoek gedaan naar het ‘zingevingskader’ van cliënten in de revalidatie. Het zingevingskader verwijst naar levensdoelen en fundamentele opvattingen aangaande kernwaarden, relaties, wereldbeeld, identiteit en innerlijke houding. Wij denken dat het zingevingskader de cliënt kan helpen om in samenspraak met de revalidatiearts doelen te stellen, die voor hem of haar persoonlijk betekenis hebben.

Dit project heeft tot doel (1) het ontwikkelen van een methodiek om revalidatieartsen, het betrokken team en cliënten te helpen zinvolle doelen te stellen; en (2) een eerste evaluatie van deze methodiek, in kwalitatief onderzoek. Wij verwachten op deze manier cliënten te kunnen helpen om  hun motivatie voor het revalidatieproces te versterken. Subsidie is verkregen van de VU vereniging en de Stichting ter Bevordering van de Revalidatiegeneeskunde.  Het project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen VUmc, Reade en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Type onderzoek Kwalitatief
Discipline Revalidatie, geestelijke begeleiding
Trefwoorden Zingeving; revalidatie; zingevingskader; multiple sclerose; cerebrale parese; hersenletsel
Website https://www.reade.nl/welkom/nieuwsoverzicht/2018/zinvolle-doelen-in-de-revalidatie/
Publicaties We verwachten twee artikelen te publiceren. Een over het theoretisch kader t.a.v. doelen stellen in de revalidatie in relatie tot zingeving en een over de methodiek die we ontwikkelen.
Lopend of afgerond onderzoek Geplande datum afronding 1 december 2019
Datum indiening of aanpassing 5 september 2018
Contactpersoon Elsbeth Littooij
Betrokkenheid VGVZ Nee