Titel onderzoek Global meaning in people with spinal cord injury or stroke: content, changes and perceived influence on rehabilitation
Naam onderzoeker Elsbeth Littooij
Naam instelling Amsterdam Rehabilitation Research Center Reade
Werkgever Reade
Projectpartners n.v.t.
Mailadres e.littooij@reade.nl
Begeleiders Joost Dekker, Department of Rehabilitation Medicine and Department of Psychiatry, VU University Medical Center, Amsterdam, EMGO Institute for Health and Care Research, the Netherlands; Guy AM Widdershoven, Department of Medical Humanities, VU University Medical Center, Amsterdam, EMGO Institute for Health and Care Research, the Netherlands; Carlo JW Leget, Department of Care and Wellbeing, University of Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands
Context onderzoek promotieonderzoek
Korte omschrijving

Dit is een eerste verkennend onderzoek naar de inhoud en veranderingen van het zingevingskader van mensen met een dwarslaesie of een beroerte, en naar de invloed van het zingevingskader op processen en uitkomsten van de revalidatie. De gevonden aspecten van het zingevingskader zijn in beide groepen: kernwaarden, relaties, wereldbeeld, identiteit en innerlijke houding.

Bij mensen met een dwarslaesie verandert het zingevingskader niet na het letsel. Wel komen sommige aspecten meer op de voorgrond te staan. Mensen met een beroerte ervaren verandering in wereldbeeld, identiteit en innerlijke houding, terwijl ze tegelijkertijd continuïteit in alle vijf aspecten benoemen. Het zingevingskader blijkt, volgens de respondenten, invloed te hebben op verschillende elementen van de revalidatie, waaronder motivatie, het reguleren van emoties, keuzes maken, fysiek functioneren en acceptatie.

Het onderzoek heeft geresulteerd in vier artikelen over resp. de inhoud en veranderingen van het zingevingskader bij mensen met een dwarslaesie, de invloed van het zingevingskader op de revalidatie bij mensen met een dwarslaesie, de inhoud en veranderingen van het zingevingskader bij mensen met een beroerte, de invloed van het zingevingskader op de revalidatie bij mensen met een beroerte, en een inhoudelijk artikel over innerlijke houding.

Type onderzoek Kwalitatief onderzoek, grounded theory
Discipline Revalidatiegeneeskunde, geestelijke begeleiding
Trefwoorden Zingeving, spiritualiteit, gezondheidszorg, revalidatie, grounded theory
Website https://www.reade.nl/revalidatie/wetenschappelijk-onderzoek/
Publicaties https://www.researchgate.net/profile/Elsbeth_Littooij
Lopend of afgerond onderzoek Geplande datum promotie januari 2019
Datum indiening of aanpassing 30 mei 2017 / 5 september 2018 (update)
Contactpersoon Elsbeth Littooij
Betrokkenheid VGVZ VGVZ Award Wetenschappelijk Onderzoek 2015