Titel onderzoek

Zin in de zorgpraktijk. Een narratieve benadering

(Personal meaning in care practice. A narrative approach)

Naam onderzoeker Willem Marie Speelman
Naam instelling Franciscaans Studiecentrum in Utrecht
Werkgever Franciscaans Studiecentrum in Utrecht
Projectpartners Ellen Oosting en Jaap Dronkers (Department of Physical Therapy, Hospital Gelderse Vallei, Ede), Thomas Hoogeboom (Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, IQ Healthcare, Nijmegen), Nico van Meeteren (Department of Epidemiology, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), Maastricht University, Maastricht; Top Sector Life Sciences and Health, Den Haag.
Mailadres w.m.speelman@uvt.nl
Begeleiders
Context onderzoek Projectonderzoek
Korte omschrijving In de zoektocht naar de invloed van spiritualiteit op de zorgpraktijk stuitten wij op de moeilijkheid van een ontbrekende spiritualiteitsdefinitie en de gebrekkigheid van het onderzoek via vragenlijsten (“bent u gelovig: ja of nee?”). In een narratieve analyse van verhalen van patiënten, hun partners en hun behandelaars kunnen we echter wel vaststellen welke motiverende krachten, welke (verlangde) waarden en welke oordelen er in hun eigen ervaring werkzaam zijn. We hoeven niet te weten of iemand al dan niet religieus is als wij kunnen vaststellen uit welke bronnen hij of zij in feite zijn of haar krachten meent te kunnen putten, welke waarden hij of zij in feite nastreeft en wie uiteindelijk geacht wordt te oordelen of het goed is.
Type onderzoek Narratieve analyse, gecombineerd met spiritual studies
Discipline Praktische theologie
Trefwoorden Narratieve analyse, zingeving, betekenis, spiritualiteit, fysiotherapie, zorg
Website
Publicaties

Ellen Oosting e.a., Personal meaning in relation to daily functioning of a patient in physical therapy practice: narratives of a patient, a family member, and physical therapist, in DISABILITY AND REHABILITATION, 2017 http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2017.1290153

W.M. Speelman, Half her knee. A description of the spiritual dimension of a physiotherapeutic case. In: E. Hense, C. Huebenthal, W.M. Speelman (eds.) The Quest for quality of life. Approaches, Concepts and Images with a Special Focus on the Netherlands. Munster: Aschendorff Verlag; 2017

W.M. Speelman, Levende Franciscaanse Spiritualiteit, Heeswijk: BerneMedia, 2013.

Lopend of afgerond onderzoek Afgerond, maar krijgt vervolg
Datum indiening of aanpassing 9 juni 2017
Contactpersoon Willem Marie Speelman
Betrokkenheid VGVZ Nee