Titel onderzoek

Transformatie van geestelijke verzorging in de laatmoderniteit

(Transformations of spiritual care in late modernity)

Naam onderzoeker Kees de Groot
Naam instelling Tilburg School of Catholic Theology (TST)
Werkgever TST
Projectpartners n.v.t.
Mailadres c.n.degroot@uvt.nl
Begeleiders i.s.m. Stefan Gärtner en Sjaak Körver (beiden TST)
Context onderzoek Onderzoeksprogramma “De laatmoderne transformatie van religie: de casus van het nieuwe katholicisme” van de TST
Korte omschrijving

Hoe verhoudt zich geestelijke verzorging in Nederland tot geestelijk verzorging in andere Europese landen? Een vergelijking van de institutionele dynamieken van geestelijke verzorging in Nederland met die van enkele andere landen laat een variëteit van religieuze profielen zien. Deze vergelijking omvat: (a) een analyse van organisatiemodellen van geestelijke verzorging in verschillende instituties, (b) een vergelijking van de verschillende landen op basis van de profielen in de European Values Study (varianten in religieuze homogeniteit/heterogeniteit).

Het doel van het onderzoek is te komen tot een model van institutionele dynamieken van geestelijke verzorging, en tot een vergelijkend overzicht van Geestelijke verzorging in vier à zes landen.

Type onderzoek Literatuuronderzoek, empirisch, kwalitatief en kwantitatief.
Discipline Praktische theologie, sociologie
Trefwoorden Kerk-staat, professionalisering, justitie, defensie, zorg
Website https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/c.n.degroot_nl.htm
Publicaties https://www.researchgate.net/project/Insitutional-dynamics-of-spiritual-care
Lopend of afgerond onderzoek Lopend. Afronding 2018
Datum indiening of aanpassing 28-06-2017
Contactpersoon Kees de Groot
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.