Titel onderzoek Training Rouw en Verlies. Onderzoek naar de invloed van een training rouwbegeleiding op de zelfeffectiviteit van begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Naam onderzoeker Marjon Verboom
Naam instelling Radboudumc
Werkgever Sherpa en Amerpoort
Subsidiegever Zorgondersteuningsfonds
Mailadres m.verboom@amerpoort.nl
Begeleiders Dr. W. Smeets (hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Radboudumc) en prof. dr. M. Wensing (Radboud Institute of Health Sciences)
Context onderzoek Projectonderzoek
Korte omschrijving

Vraagstelling

In hoeverre verandert de zelfeffectiviteit van begeleiders binnen de gehandicaptenzorg ten aanzien van het omgaan met rouw en verlies bij cliënten door het volgen van de training Rouw en Verlies?

Rationale

Onder begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking bestaat handelingsverlegenheid ten aanzien van het omgaan met rouw en verlies bij cliënten. Uit onderzoek blijkt ook dat als er aandacht wordt besteed aan rouw en verlies bij mensen met een verstandelijke beperking dit positieve effecten heeft. Als begeleiders handelingsverlegen zijn op het gebied van rouwbegeleiding vormt dit een risico voor het welbevinden van cliënten. Begeleiders hebben duidelijke handvatten nodig om met cliënten te communiceren in rouw- en verliessituaties. De trainingRouw en Verliesis ontwikkeld door geestelijk verzorgers van Amerpoort en Sherpa. De (in een eerder onderzoek ontwikkelde) Rouwkubusis een onderdeel van de training. De trainingheeft ten doel om begeleiders de benodigde handvatten te geven waardoor hun zelfeffectiviteit wordt vergroot.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om er achter te komen welke invloed de training Rouw en Verliesheeft op de zelfeffectiviteit van begeleiders ten aanzien van het omgaan met rouw en verlies bij cliënten.

 Design

Het gaat om een effectstudie waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt. Er zal gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en halfgestructureerde interviews.

Type onderzoek Effectstudie / mixed methods
Discipline Geestelijke verzorging, verlieskunde
Trefwoorden Rouw en verlies, verstandelijke beperking, training rouwbegeleiding
Website www.amerpoort.nl/expertise-en-kennis/rouw-en-verlies
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Geplande datum afronding: 31 dec 2019
Datum indiening of aanpassing 7 september 2018
Contactpersoon Marjon Verboom
Betrokkenheid VGVZ