1. Van de redactie

2. Mag ik op uw erf komen?

3. EvergreenZ Fototentoonstelling

4. Aanraken in de geestelijke verzorging

5. Ik geloof (Column)

6. Positiever herwaardering

7. Ouderenzorg door een roze bril

8. Poëzie – Vrije Val

9. De waan als religieuze ervaring

10. Uw wereld staat centraal

11. Aderlaten (Column)

12. Mediawijsheid, een onmisbare competentie

13. O, gaan we op die toer

14. Boeken