1. Van de redactie

2. Zorgethiek zoekt heel radicaal het perspectief op van degenen voor wie gezorgd wordt

3. Geïntegreerd werken

4. Geloven in de GGZ

5. Werken met rituelen in de geestelijke verzorging

6. De toekomst van de zielzorg binnen en buiten de zorg

7. Morele intervisie

8. Poëzie

9. Extramurale geestelijke verzoring in Amsterdam

10. Geestelijke verzorging buiten de muren van de instelling

11. Atheïst (Column)

12. Boeken