1. Van de redactie

2. Indicatie of intuïtie voor geestelijke zorgverlening

3. Levens- en zinvragen bij patiënten in het ziekenhuis – een zorg voor verpleegkundigen?

4. Stilte vorm geven

5. Katholieke geestelijke verzorging

6. Hoe (on)gebonden is de katholieke geestelijke verzorger?

7. Het Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging beproefd

8. Zender, boodschap, ontvanger (Column)

9. Een waagstuk dat niet te snel in de marge moet belanden

10. Hardnekkige vooroordelen over humanistische geestelijke verzorging

11. Van heilig naar veilig: geloven als project

12. Poëzie

13. Boeken