Titel onderzoek

Een systematische review van recent onderzoek (werktitel)

(Spiritual care in palliative care. A systematic review of the recent literature)

Naam onderzoeker Erik Olsman
Naam instelling Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Neurologie, Sectie Ethiek & Recht
Werkgever Idem
Projectpartners Marie-José Gijsberts, Piret Paal, et al.
Mailadres erik.olsman@lumc.nl
Begeleiders n.v.t.
Context onderzoek European Association for Palliative Care (EAPC) EAPC Taskforce on Spiritual Care in Palliative Care
Korte omschrijving Doel: a) bestaande kennis over spirituele zorg in palliatieve zorg in kaart brengen, b) kennishiaten in bestaande kennis identificeren, c) aanbevelingen doen t.a.v. verbetering van spirituele zorg in palliatieve zorg, betreffende onderzoek, onderwijs, klinische praktijk en beleid.
Type onderzoek Systematische review (literatuuronderzoek)
Discipline Palliatieve zorg, geestelijke verzorging, spirituele zorg
Trefwoorden Spiritualiteit, religie, spirituele zorg, palliatieve zorg, terminale fase, hospice
Website
Publicaties Wetenschappelijk(e) artikel(en)
Lopend of afgerond Lopend. Verwachte afronding: 2018
Datum indiening of aanpassing 27 maart 2017
Contactpersoon Erik Olsman
Betrokkenheid VGVZ  n.v.t.