Titel onderzoek Een mixed-method pilotstudie over de ontwikkeling van een spiritueel screeningsinstrument voor psychogeriatrische ouderen in de verpleeghuiszorg
Naam onderzoeker Ben Rumping
Naam instelling Viva! Zorggroep
Werkgever Viva! Zorggroep
Projectpartners
Mailadres b.rumping2@vivazorggroep.nl
Begeleiders Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO), Marie-José Gijsberts
Context onderzoek Projectonderzoek spiritualiteit & dementie
Korte omschrijving In 2016 is samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) een mixed-method pilotstudie gestart om een spirituele screening te ontwikkelen voor psychogeriatrische ouderen in de verpleeghuiszorg. Daarbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Op wat voor manier draagt de ontwikkeling van een spirituele screening bij aan inzicht in de spiritualiteit van psychogeriatrische ouderen in de verpleeghuiszorg?  Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van twee focusgroepen en een enkel-geblindeerde interbetrouwbaarheidsmeting. Het onderzoek vond plaats op twee verschillende locaties, waar men gespecialiseerd is in het verlenen van psychogeriatrische zorg. De doelgroep, ouderen met een psychogeriatrische aandoening, is nader bepaald aan de hand van de Global Deterioration Scale.
Type onderzoek Mixed-method pilotstudie
Discipline Klinimetrisch en kwalitatief onderzoek
Trefwoorden Spiritualiteit, dementie, screening, focusgroep, bottom-up
Website
Publicaties

B. Rumping & S. Rozendal (2016). Spiritualiteit & dementie. Onderzoek naar verandering van spiritualiteit bij ouderen met beginnende dementie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 19(83)36-40.

Volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij Ben Rumping.

Lopend of afgerond onderzoek Afgerond
Datum indiening of aanpassing 4 juli 2017
Contactpersoon Ben Rumping
Betrokkenheid VGVZ Nee