Titel onderzoek Noli me tangere. Psychologische effecten naar spiritualiteit ‘aan den lijve’
Naam onderzoeker Joke Havekes
Naam instelling Tilburg School of Theology
Werkgever n.v.t.
Projectpartners n.v.t
Mailadres jokehavekes@outlook.com
Begeleiders DDr. habil. C.M. Wulf en Dr. Drs. W.M. Speelman
Context onderzoek Masterthesis
Korte omschrijving

Doel

Een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek in de verhouding tussen

lichamelijkheid en spiritualiteit, voornamelijk op theologieopleidingen.

 

Opzet

Deel 1: een literatuurstudie m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en in hoeverre dat bij de bloedvloeiende vrouw in Mc. 5, 21-43 aan de orde is.

Deel 2: analyse van interviews van deelnemers aan een bibliodramasessie waarin de Bijbeltekst van de bloedvloeiende vrouw uitgespeeld wordt.

Deel 3: wat pastoraal werkenden kunnen betekenen voor mensen die getraumatiseerd zijn bij het beoefenen van een pastorale methode, in het bijzonder bibliodrama.

 

Vraagstelling en resultaten

Pastorale medewerkers dienen zich ervan bewust te zijn:

  1. wat met een mens die grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt, gebeurd is

Grensoverschrijdend gedrag tast de waardigheid van iemand aan. Het niet bevestigd worden in wie een mens ten diepste is, beschadigt de ziel. In één keer, door een grote gebeurtenis, of in meerdere, zich herhalende handelingen. Dit kan leiden tot een trauma.

 

  1. wat pastorale methoden met de deelnemers doen

Bibliodrama is  een meer ruimtelijke vorm van zielzorg dan bijvoorbeeld een gesprek. Mensen maken het Bijbelverhaal als zichzelf mee. Alles wat ze in het verleden meegemaakt hebben nemen ze dus ook mee. Ze plaatsen zichzelf in een ruimte waarin ook God, of iets van zingeving aanwezig is. Dit kan veel oproepen. Maar het kan, als de deelnemer goed opgevangen wordt, ook een kans op nieuw leven betekenen.

 

  1. wat werkers in het pastoraat moeten doen als een traumatische verwonding bij een pastorant door een methode (hier bibliodrama) wordt geraakt

Het belangrijkste is, dat een pastorant door de begeleider beschermd wordt en dat het spel eindigt met een perspectief voor de pastorant, iets wat hoop geeft. Tijdens het spel en bij de uitwisseling kan de rest van de groep veel betekenen door te signaleren en door iemand liefdevol een weg te wijzen. Tenslotte kan een werker in het pastoraat de pastorant na de sessie opvangen en eventueel nog een keer een gesprek met hem/haar voeren. En als blijkt dat er deskundige hulp nodig is, dient hij/zij de pastorant door te verwijzen naar en therapeut.

Type onderzoek Literatuur- en empirisch onderzoek
Discipline Praktische theologie en moraaltheologie
Trefwoorden Grensoverschrijdend gedrag, bibliodrama, pastorale methoden, lichamelijkheid en spiritualiteit
Website http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141586
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond in 2016
Datum indiening of aanpassing 6 juli 2018
Contactpersoon Joke Havekes-Huisintveld
Betrokkenheid VGVZ nee