Subtitel onderzoek
Naam onderzoeker Jack (J.J.A.M.) de Groot
Naam instelling Radboudumc Nijmegen
Werkgever Radboudumc
Projectpartners Hans Evers, Marline van Hoek
Mailadres jackdegrootnl@gmail.com
Begeleiders prof. dr. E. van Leeuwen, prof dr. M. Vernooij-Dassen,
dr. W. Smeets
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Het onderzoek beschrijft een methode voor morele counseling en stelt de vraag of morele counseling gewenst is bij besluitvorming door naaststaanden van potentiële orgaandonoren. Daartoe wordt dit besluitvormingsproces onderzocht met behulp van kwalitatieve methodes (focusgroep interviews onder zorgverleners, diepte-interviews onder nabestaanden). Het veldwerk wordt voorafgegaan door een literatuur review.
Type onderzoek Beschrijving van de (ontwikkeling van de) methode voor morele counseling, integratieve review van de literatuur, focusgroep interviews en diepte-interviews, kwalitatieve analyse
Discipline Geestelijke verzorging, ethiek
Trefwoorden Morele counseling, orgaandonatie, contemplatief luisteren
Website
Publicaties http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/159498
Afgerond of lopend  Afgerond in 2016. Aanvullingen nog via publicatie
Datum indiening of aanpassing  10 maart 2017
Contactpersoon Jack (J.J.A.M.) de Groot
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.