De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker.

Subtitel onderzoek Een religiewetenschappelijk onderzoek naar verklaringen, het onverwachte, tragiek en de gewaarwording van het andere.
Naam onderzoeker Egbert van Dalen
Naam instelling Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Werkgever Zorginstelling Vilente
Projectpartners N.v.t.
Mailadres ej.vandalen@gmail.com
Begeleiders Prof. dr. C.A.M. (Chris) Hermans en dr. M. (Michael) Scherer-Rath (Radboud Universiteit Nijmegen), en prof. dr. G.A. (Gerard) Wiegers (Universiteit van Amsterdam)
Context van onderzoek Het betreft een promotieonderzoek binnen de leerstoel Empirische Religiewetenschap, vallend binnen het onderzoeksprogramma Religion and the Crisis of Meaning
Korte omschrijving

Vraagstelling: In hoeverre interpreteren patiënten het moeten leven met ongeneeslijke kanker als contingentie-ervaring? En welke rol spelen religieuze en niet-religieuze interpretaties daarin?

Doelstelling: Het doel van deze studie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een praktijkgerichte, religiewetenschappelijke theorie over de interpretatiecrisis van patiënten die moeten leven met ongeneeslijke kanker.

Design en methode: Het betreft een kwalitatief empirisch onderzoek van het q-type, op basis van halfgestructureerde interviews met 55 patiënten van het Radboudumc te Nijmegen die gediagnosticeerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker. De analyse van de interviews is gedaan volgens de Constant Vergelijkende Analysemethode (m.b.v. het programma Atlas.ti).

Fase: Het project is afgerond. Datum promotieplechtigheid: 8 november 2019.

Resultaten: Het onderzoek beschrijft de subjectieve interpretatie van de oorzaak van de ziekte, de redenen waarom de ziekte onverwacht kwam, drie dimensies van de ervaring van tragiek, en vier categorieën van ervaringen met het andere (het onherleidbare) op basis waarvan respondenten openingen in de interpretatiecrisis hebben gevonden.

Type onderzoek Kwalitatief empirisch onderzoek
Discipline Empirische religiewetenschap
Trefwoorden Contingentie-ervaring, interpretatiecrisis, ervaring van tragiek, gewaarwording van het andere.
Website  N.v.t.
Publicaties

Egbert van Dalen (2019). De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker: Een religiewetenschappelijk onderzoek naar verklaringen, het onverwachte, tragiek en de gewaarwording van het andere. Dissertatie Radboud Universität Nijmegen. Lit Verlag: Münster. (Publicatie november 2019)

Van Dalen, E., Scherer-Rath, M., Laarhoven, H., Wiegers, G., & Hermans, C., (2019). Tragedy as contingency acknowledgement: Towards a practical religious-scientific theory. Journal of Emperical Theology 32 (2).

Van Dalen, E., Scherer-Rath, M., Laarhoven, H., Hermans, C., (verwacht 2020). Möglichkeitseröffnungen in der Interpretationskrise.Eine empirische Untersuchung von Kontingenzerfahrungen bei KrebspatientInnen. Wege zum Menschen

Lopend of afgerond Datum promotieplechtigheid: 8 november 2019.
Datum indiening of aanpassing 6 februari 2020
Contactpersoon Egbert van Dalen
Betrokkenheid VGVZ lid