Subtitel onderzoek Een analyse aan de hand van fenomenologie en zorgethiek
Naam onderzoeker Archie de Ceuninck van Capelle
Naam instelling Universiteit voor Humanistiek
Werkgever Stichting de Wever
Projectpartner Nationaal MS Fonds (Rotterdam)
Mailadres a.d.ceuninck@dewever.nl
Begeleiders Prof. dr. F.J.H Vosman, prof. dr. L.H. Visser, Universiteit voor
Humanistiek
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Het doel van het onderzoek is de verbetering van de zorg van mensen met MS. Met dit doel als uitgangspunt worden de basisprincipes van de fenomenologische stroming beschreven die het theoretisch kader van dit hoofdstuk vormt. We geven aan hoe zorgethiek kan worden beschouwd als een fenomenologische benadering van een op relaties gebaseerde en empirisch gefundeerde ethiek. Vervolgens beoordelen we bestaand onderzoek naar goede zorg (gezien als een normatief concept) voor mensen met MS. Het blijkt uit dit overzicht dat de aanzienlijke technische en medische vooruitgang van de laatste decennia in de zorg voor mensen met MS de positie van de scheppers en eigenaars van de specialistische technische kennis hebben versterkt. Maar de ‘stem van de ervaring’ (eigen aan de patiënt) lijkt alleen maar verzwakt. Deze observatie leidt tot de interpretatie van onze onderzoeksvraag als de missie om de stem van de patiënt te herstellen door zo diep mogelijk te ‘duiken’ in de geleefde ervaringen van mensen met MS. Daarna volgt een beschrijving van het onderzoeksdesign om aan deze missie te voldoen.
Type onderzoek Kwalitatief empirisch onderzoek
Discipline Zorgethiek
Trefwoorden Zorgethiek, patiëntenperspectief, fenomenologie, multiple sclerose
Website http://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/2856
Publicaties http://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/2856
Lopend of afgerond   Afgerond d.d. 06-12-2016
Datum indiening of aanpassing 06-12-2016
Contactpersoon Archie de Ceuninck van Capelle
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.