Titel onderzoek ‘Mors et vita duello’; een grounded-theory onderzoek naar de normatieve professionaliteit en levensvisies van neonatologen en geestelijk verzorgers t.a.v. levensbeslissingen m.b.t. extreem prematuur-geboren baby’s, binnen de context van een NICU-behandeling.
Naam onderzoeker Arno J.F. Drissen
Naam instelling Radboud Instituut voor Health Sciences (RIHS)
Werkgever Máxima Medisch Centrum, Eindhoven-Veldhoven
Subsidiegever Zorgondersteuningsfonds
Mailadres a.drissen@mmc.nl
Begeleiders Prof. dr. E. van Leeuwen (medisch-ethicus, Radboudumc), dr. W. Smeets (empirisch theoloog, DGVP-Radboudumc)
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Is er in de laatste drie decennia inhoudelijk verandering opgetreden in de normatieve professionaliteit van neonatologen en geestelijk verzorgers werkzaam binnen een NICU (neonatale intensive care unit) in Nederland? Via een literatuurreview en d.m.v. halfgestructureerde interviews met vertegenwoordigers uit deze beide disciplines, wil ik een grounded theory uitwerken die de (veranderende) medische beroepsethiek m.b.t. de behandeling van beginnend menselijk leven helpt verdiepen en tevens de (veranderende) morele rol van geestelijk verzorgers daarbij helpt begrijpen.
Type onderzoek Kwalitatief onderzoek
Discipline Medische ethiek, neonatologie, ethiek van de geestelijke verzorging
Trefwoorden Beroepsethiek, moral distress, deontologie vs. kwaliteit van leven, ethiekondersteuning door geestelijk verzorgers
Website n.v.t.
Publicaties n.v.t.
Lopend of afgerond onderzoek Lopend onderzoek tot 2023
Datum indiening of aanpassing September 2018
Contactpersoon Arno Drissen, geestelijk verzorger in Máxima Medisch Centrum
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.