Titel onderzoek Levensbeschouwelijke vorming van jonge mensen met een verstandelijke beperking
Naam onderzoeker Christa (C.M.) De Wit
Naam instelling Tilburg University: Tilburg School of Catholic Theology
Werkgever Raamwerk
Projectpartners
Mailadres C.M.deWit@uvt.nl
Begeleiders prof. dr. J.R. (Johannes) Forst, TST en dr. M.C.H. (Monique) van Dijk-Groeneboer, TST
Context onderzoek Promotieonderzoek (buitenpromovenda)
Korte omschrijving Een theorie vormend onderzoek naar de levensbeschouwelijke vorming van jonge mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek wordt gedaan door een combinatie van literatuuronderzoek en inductief exploratief onderzoek middels casestudies waarbij data worden verzameld met behulp van interviews, observaties en bestudering van materiaal dat wordt gebruikt in de bestudeerde praktijksituatie (datatriangulatie).
Type onderzoek Mixed methods (kwantitatief en kwalitatief onderzoek)
Discipline Praktische Theologie en religieonderzoek
Trefwoorden Levensbeschouwelijke vorming, verstandelijke beperking, jongeren
Link naar website over onderzoek (ontbreekt nog)
Publicaties  –
Afgerond onderzoek of lopend onderzoek   Lopend onderzoek; afronding verwacht in 2021
Datum indiening of aanpassing  10-04-2017
Contactpersoon Christa (C.M.) de Wit
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.