Titel onderzoek Leven met en na Auschwitz
Naam onderzoeker Herman Teerhöfer
Naam instelling De Wever Tilburg
Werkgever De Wever Tilburg
Projectpartners n.v.t.
Mailadres herman@teerhofer.nl
Begeleiders
Context onderzoek
Korte omschrijving Een drijfveer van mij is om de mensen en de levensverhalen van Auschwitz-overlevenden centraal te stellen. Mij fascineert hoe overlevenden zich geestelijk op de been hebben weten te houden en hoe mensen zin hebben gegeven aan hun leven na de oorlog ondanks vele verlieservaringen. Elk levensverhaal (bekend en onbekend) is uniek en is kostbaar als bewijs waartoe mensen in staat waren. Deze getuigenissen blijven een waarschuwing voor intolerantie. Het is een boodschap aan onze huidige generatie en aan toekomstige generaties dat antisemitisme en discriminatie in de breedste zin van het woord niet  te tolereren zijn. Ook als in de toekomst de laatste overlevenden van Auschwitz overleden zijn, dan zal ik middels dit audiovisuele interviewmateriaal hun stem laten horen en hun een gezicht laten houden!
Type onderzoek Kwalitatief onderzoek, interviews
Discipline
Trefwoorden Levensverhaal, zingeving, Auschwitz, verlies, veerkracht
Website www.teerhofer.nl
Publicaties
Lopend of afgerond Lopend
Datum indiening of aanpassing 3 juli 2017
Contactpersoon Herman Teerhöfer
Betrokkenheid VGVZ